×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 42

NOVINKY

V posledních prázdninových dnech jsme uspořádali tradiční příměstský tábor Ponton klubu. Hlavním cílem setkání bylo načerpat sílu a energii pro úspěšné zdolání nového školního roku.

A protože dobrá nálada a pozitivní přístup se dá získávat různými cestami, vyzkoušeli jsme si jak sportovní, tak herní, ale i odpočinkové aktivity.

Společně jsme navštívili zábavní park Mirákulum, pod vedením trenéra se děti naučily salta a jiné sportovní dovednosti v Jump aréně a čas nám zbyl i na návštěvu filmové novinky, která děti velmi pobavila.

Věříme, že jsme se společně na nový školní rok dobře naladili a snad i trochu zocelili ?

Příští setkání Ponton klubu nás čekají již v září, kdy určitě opět podnikneme něco podpůrného a něčemu novému se přiučíme.

Odpolední Ponton klub v červnu

Ve středu, 19.6., jsme se setkali na posledním odpoledním Ponton klubu v letošním školním roce. Povídali jsme si o tom, na co se děti o prázdninách nejvíce těší, a abychom si léto ještě více přiblížili, pojali jsme celé setkání jako cestu za pokladem. S pomocí několika stanovišť a na základě splněných úkolů, mezi které patřila trocha sportu, trocha legrace a nechyběla ani výtvarná činnost v podobě malování na sklo, získávaly děti části mapy, která je v závěru dovedla k pokladu.
Hlavním pokladem byl obrovský meloun, který jsme pak společně snědli při dalším milém povídání.
Rodiče si v uvolněné atmosféře ve stejném čase povídali s kolegyní Alenkou Vávrovou.

Další setkání Ponton klubu nás čeká na konci srpna. Do té doby přejeme všem krásné prázdniny!

V neděli, 9.6., jsme se s dětmi sešli v letošním školním roce na posledním celodenním Ponton klubu. Dopoledne jsme věnovali tématu: „Jaký budu za 5 let?“.  Děti si představovaly, jaké změny oproti současnosti v jejich životě nastanou, zda jsou pro ně tyto změny příjemné či co budou muset pro dosažení svých přání udělat. Kromě této aktivity jsme si zahráli také několik pohybových venkovních her a v závěru dopoledne děti ve skupinách vytvářely seznamy nejčastějších lží, které samy používají nebo je slýchají ve svém okolí. Povídali jsme si o tom, proč a v jakých situacích lžeme a jakou váhu v různých situacích lhaní přikládáme.

Odpoledne jsme strávili hrou netradiční sportovní disciplíny, fotbal-golfem, který vám určitě doporučujeme k vyzkoušení ?.

Ve středu, 17.10., proběhl ve Středisku odpolední Ponton klub a Rodičovská skupina.
Děti si vytvořily podzimní autoportréty, zahrály několik skupinových her a v neposlední řadě sdílely své pocity a zážitky ze života ve svých rodinách.
Rodiče měli prostor popovídat si o aktuálních problémech, pro které hledají v současné době vhodné řešení.

Jako každý rok jsme i letos prožili příjemný víkend s dětmi a rodiči, kteří se účastní našeho Ponton klubu.
Stejně jako loni jsme pro jeho realizaci zvolili koňskou farmu v Herouticích, kde na nás čekalo příjemné a vstřícné prostředí.
Část programu trávili rodiče a děti při společných hrách, tvoření a povídání jak v prostorách farmy, tak i na sobotní procházce.
Část programu byla pro děti a rodiče oddělená.
Děti si užily projížďky na koních, vyzkoušely si celou řadu týmových aktivit, s velkým zaujetím vyráběly různé formy slizu a nebo si povídaly o vztazích v rodině.
Rodiče měly prostor pro individuální konzultace či společné posezení.
Jsme velmi rádi, že se nám díky finanční podpoře Magistrátu hl.m.Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí a Nadace Sirius podařilo víkendový pobyt zrealizovat a věříme, že podobně inspirativní víkend prožijeme i v roce příštím.

V adventním čase jsme strávili příjemné společné chvíle hned při několika setkáních.
Děti měly možnost pracovat, tvořit a povídat si v průběhu jednoho celodenního a jednoho odpoledního klubu.
V čase odpoledního klubu se ve Středisku konala také letošní poslední Rodičovská skupina.

Hlavním tématem dětských Ponton klubů bylo téma rodiny a nejbližších vztahů, které děti vytvářejí. V rámci tvůrčího bloku jsme spolu s dětmi vyráběli svíčky ze včelího vosku, transparentní hvězdy do oken, zdobili stromečky ovčím rounem a nebo také vytvářeli ozdobné věnce na dveře.
Nechyběla ani návštěva vánočního filmového představení.

Už nyní se velmi těšíme na další setkání, které proběhne již v novem roce.

V neděli, 14.4., jsme se téměř v plném počtu setkali na celodenním Ponton klubu. Nejdříve jsme navštívili výstavu Pixar – 30 let animace, kde děti společně s dobrovolníky hledaly odpovědi na otázky související s oblíbenými animovanými filmy.

Po cestě do Střediska si každý vytvořil fotografický portrét, který si po vyvolání umístí do již dříve vlastnoručně zhotoveného rámečku.

Odpoledne děti prostřednictvím hry „Spolucestující“ zjišťovaly, nakolik tlak skupiny ovlivňuje jejich vlastní vnímání ostatních a zda je posuzování druhých ovlivněno předsudky.

Protože se blížily Velikonoce, nezapomněli jsme ani na netradiční zdobení vajíček a zasetí osení.

To vše samozřejmě doprovázely i oddechové a týmové hry, při kterých jsme se všichni dobře bavili J.

  1. března se ve Středisku uskutečnilo odpolední setkání a rodičovská skupina Ponton klubu. S dětmi jsme si tentokrát při příležitosti Světového dne Downova syndromu povídali o tom, co znamená být odlišný, jaké výhody a nevýhody odlišnost přináší a čím nás přítomnost odlišnosti, může obohatit.

Setkání jsme doplnily tvůrčí dílnou – Výroba pletené – či možná spíše popletené – ovečky J.

Rodičovskou skupinu vedla naše kolegyně Alenka Vávrová a maminky zde měly, stejně jako i jindy, prostor povídat si o aktuálním dění ve svých rodinách.

V neděli, 3.3., se konalo další celodenní setkání Ponton klubu.

Hlavním tématem, kterému se děti věnovaly, byla tentokrát šikana. Povídali jsme si o tom, jaká je její definice, jaký je rozdíl mezi šikanou a škádlením, jak se šikaně bránit, a kdo nám může v případě potřeby pomoci.

Společně jsme shlédli také film Psí domov vyprávějící o hledání rodiny malého štěňátka, o kterém jsme si následně povídali.

Setkání doprovázela i tvůrčí dílna Výroba rámečku na pontonovou fotografii. Děti si s dobrovolníky zahrály také několik týmových her rozvíjejících jejich spolupráci a neverbální komunikaci.

V lednu jsme se s dětmi setkali na jednom celodenním a jednom odpoledním Ponton klubu.

Při celodenním setkání jsme navštívili Muzeum Karla Zemana, kde jsme se nechali inspirovat cestováním v čase, kterému jsme se věnovali i při dalším programu.

Děti si vyrobily vzducholodě, které mohou zároveň využít jako stínítko lampy.

Součástí programu byla také výroba Rodinných totemů. Povídali jsme si o chvílích, kdy doma trávíme čas společně, o chvílích, které rodinu stmelují, a které si rádi připomínáme, když nám není zrovna nejlépe.

Obě setkání doplňovala celá řada her, která rozvíjela zejména domluvu a spolupráci mezi účastníky klubu.

V lednu se při odpoledním klubu konala pod vedením Aleny Vávrové také tradiční Rodičovská skupina, které se účastní maminky a tatínkové dětí docházejících do Ponton klubu.

Jako každé léto, jsme se i letos setkali s dětmi z Ponton klubu na příměstském táboře. Navštívili jsme celou řadu zajímavých míst, takže o zábavu a poznání nebyla nouze. Sportovní dovednosti dětí prověřila návštěva herního parku Mirakulum v Milovicích.
V Muzeu smyslů jsme doslova nemohli uvěřit vlastním očím, protože optické a jiné klamy, které zde na nás čekaly, byly skutečně nezapomenutelné. Společně jsme také vystoupali na věž Staroměstské radnice a pozorovali svět s opravdovým nadhledem. Nezapomněli jsme ani na svět zvířat, tentokrát konkrétně motýlů. V pražské Papilonii jsme si mohli z naprosté blízkosti prohlédnout více než 600 motýlů a seznámit se se všemi etapami jejich života.
Na závěr tábora nás čekal i filmový 3D zážitek ze světa Úžasňákových.
Prázdniny jsou za námi, ale my se již brzy opět setkáme na zářijovém odpoledním i celodenním klubu. Na všechny se již nyní moc těšíme!

Ve středu, 26. září, jsme se s dětmi setkali v novém školním roce při prvním odpoledním Ponton klubu.
Rodiče měli v souběžném čase prostor setkat se a popovídat si na Rodičovské skupině.
V návaznosti na začínající školní rok pracovaly děti na mini projektu: Má vysněná škola. Vznikly zajímavé výstupy, které reflektovaly jejich potřeby v rámci vzdělávání, ale i prostoru pro odpočinek. Společně jsme si zahráli i několik her, včetně venkovní finské hry Möllky, která byla pro děti zajímavým zpestřením.

Ve středu, 17.10., proběhl ve Středisku odpolední Ponton klub a Rodičovská skupina.
Děti si vytvořily podzimní autoportréty, zahrály několik skupinových her a v neposlední řadě sdílely své pocity a zážitky ze života ve svých rodinách.
Rodiče měli prostor popovídat si o aktuálních problémech, pro které hledají v současné době vhodné řešení.

V adventním čase jsme strávili příjemné společné chvíle hned při několika setkáních.

Děti měly možnost pracovat, tvořit a povídat si v průběhu jednoho celodenního a jednoho odpoledního klubu.

V čase odpoledního klubu se ve Středisku konala také letošní poslední Rodičovská skupina.

Hlavním tématem dětských Ponton klubů bylo téma rodiny a nejbližších vztahů, které děti vytvářejí. V rámci tvůrčího bloku jsme spolu s dětmi vyráběli svíčky ze včelího vosku, transparentní hvězdy do oken, zdobili stromečky ovčím rounem a nebo také vytvářeli ozdobné věnce na dveře.

Nechyběla ani návštěva vánočního filmového představení.

Už nyní se velmi těšíme na další setkání, které proběhne již v novem roce.

V neděli 20. května jsme se s dětmi setkali na celodenním Ponton klubu.

Dopoledne jsme trénovali bubnování a připravovali hudební nahrávku, kterou budeme dokončovat na podzim.

Děti si zahrály také několik her, při kterých rozvíjely vzájemnou spolupráci.

Po obědě jsme se vydali do parku Maxe van der Stoela, kde si děti užily zejména stavění hrází na místním potůčku.

Poslední částí programu byla návštěva kina na Dlabačově s filmových představením Králíček Petr.

Hned ve středu 23.5. se konal také odpolední klub a současně probíhala i rodičovská skupina.

Hlavní náplní setkání bylo malování pontonových triček. Děti si vyzkoušely různé techniky, které zahrnovaly sprejování, práci se šablonou nebo volnou kresbu.

Trička dopadla úžasně a nyní už vyžehlená čekají ve Středisku na vyzvednutí :)

Dubnový Ponton klub nám vyšel akorát na svátek Dne Země, proto jsme i část našich aktivit věnovali hrám směřujícím k ochraně životního prostředí.

Děti přemýšlely nad tím, jak ony samy mohou ve svém každodenním životě přispět k udržitelnému způsobu života. Vymýšlely, jak mohou šetřit energií, jak správně třídit odpad nebo jak dlouho se v zemi rozkládají různé předměty. Pracovalo se v týmech, atmosféra byla velmi aktivní a tvůrčí.

Odpoledne jsme navštívili lanové centrum PROUD. Děti zde pod vedením zkušených lektorů překonávaly hranice vlastních obav z výšek, učily se vzájemné spolupráci a zažívaly pocit radosti a uspokojení, když se jim podařilo zdolat vlastní strach a podívat se na svět z výšky více než 7 metrů.

Všem dětem patří náš velký obdiv!  

Mrazivé počasí, které nás provázelo minulým Ponton klubem, nahradilo tentokrát počasí více než jarní, které jsme hned využili a řadu připravených her si zahráli venku.

Patřily mezi ně zejména hry na spolupráci celé skupiny, jako byl Gordický uzel či Provlékání obruče.

V prostorách Střediska jsme výtvarně tvořili částečně v duchu blížících se Velikonoc. Aktivitu jsme začali povídáním o překvapeních. Zda je vnímáme kladně či se jich spíše obáváme, která překvapení nás potěší, a která naopak rádi nemáme.

Každé z dětí se pak zamyslelo nad překvapením, které by od svých rodičů někdy v budoucnu rádo dostalo. Většinou se jednalo o společné výlety či jiné zážitky. Současně děti přemýšlely také o tom, jaké překvapení by mohly připravit pro ostatní.

Svá přání napsaly pod skořápky vajíček, které vytvořily a nalepily na barevné papíry. Výsledek je vidět na úvodním obrázku.

Den jsme zakončili bowlingem, který se děti moc užily.

28.2. jsme se s dětmi setkali ve Středisku na odpoledním Ponton klubu. Společně jsme si zahráli několik her zaměřených na rozvoj smyslů. Děti si vyzkoušely, jaký pocit je, když nám některý ze základních smyslů schází. Na tuto aktivitu jsme navázali společným povídáním o handicapech a jejich překonávání, o možnostech podpory, kterou si mohou děti vzájemně poskytnout.

Protože tuhé mrazy stále trvají, vyrobili jsme s dětmi ptačí krmítka, která měly za úkol po cestě domů umístit na vhodné místo.

V mrazivém počasí jsme si také pohráli s kouzelnými bublinami, které děti tvořily.

Souběžně s Ponton klubem probíhala ve Středisku již tradičně také Rodičovská skupina pod vedením sociální pracovnice Aleny Vávrové.

Minulou neděli, 28.1., jsme se s dětmi setkali při prvním letošním celodenním Ponton klubu. Dopoledne jsme navštívili představení Paddington II., které mělo u dětí velký úspěch.
Odpoledne jsme se věnovali tématu dobrých skutků a vzájemné pomoci. Děti navrhovaly, jak a s čím by mohly ve svém okolí pomáhat a udělat ostatním radost.
Nápady následně každý zkouší využít v průběhu tohoto týdne, kdy se děti pustily do výzvy: „Každý den – jeden dobrý skutek!“.
Program doplnila výtvarná a tvůrčí aktivita Výroba sluneční soustavy. Nádherné závěsné trojrozměrné objekty, které děti vyrobily si následně odnesly domů, aby mohly zdobit jejich pokoje.

Ve středu 10.1. se ve Středisku konal první letošní Ponton klub pro děti a současně zde probíhala také Rodičovská skupina.

S dětmi jsme otevřeli téma finanční gramotnosti, které bude letošní Ponton klub průběžně provázet. Povídali jsme si o tom, co vše musí rodiče doma každý měsíc zaplatit, jaké jsou ceny věcí, které by si děti přály dostat – zda vnímají tyto ceny jako vysoké či nízké. V menších skupinkách se poté snažili vytvářet měsíční rozpočet domácnosti. Setkání bylo doplněno výtvarným a herním programem.

Rodiče měli v době konání klubu možnost popovídat si s paní doktorkou Bubleovou a sociální pracovnicí paní Vávrovou o aktuálním dění v rodinách.

Ve středu 8. listopadu jsme se ve Středisku setkali při posledním letošním odpoledním klubu a rodičovské skupině.

Největší úspěch mělo u dětí zdobení halloweenských perníčků, které jsme pro ně dopředu upekli.
Dále si děti vyzkoušely nelehký úkol postavit ve skupinkách co nejvyšší věž pouze za pomoci špejlí a papírů. Úkol se po čase domluv a zkoušek nakonec podařilo vyřešit všem, ač některé stavby nestály příliš dlouho J.
Ve stejném čase probíhala také Rodičovská skupina Ponton klubu, na které se nyní již pravidelně schází skupina maminek, které zde s pracovnicemi Střediska rozebírají aktuální situaci v rodinách.

I v letošním roce jsme pokračovali v tradici víkendového pobytu dětí a rodičů docházejících do Ponton klubu.
Setkali jsme se 3.11. na koňské farmě v Herouticích, kde jsme společně prožili víkend plný her, tvoření, jízdy na koních a povídání.

Část programu probíhala pro rodiče a děti odděleně, část byla společná.
Děti si v průběhu setkání vytvořily lapače snů, lampiony nebo například krabičku na tajná přání. Velkým zážitkem pro všechny pak byla jízda na koních s ukázkou toho, jak o koně správně pečovat.
Dospělí si mezi tím společně s paní doktorkou Vědunou Bubleovou a sociální pracovnicí Alenkou Vávrovou povídali o tom, z čeho mají ve svých rodinách aktuálně radost či naopak s čím se potýkají.
V sobotu dopoledne jsme vyrazili na společný výlet, v jehož průběhu si děti i rodiče zahráli několik rodinných her, na které navázali i při nedělním dopoledním herním a tvůrčím programu.

Věříme, že se pobyt účastníkům líbil a podaří se nám jej zopakovat i v příštím roce.

V říjnu jsme se s dětmi setkali na dvou Ponton klubech. Jeden byl odpolední a jeden celodenní.

Společně s dobrovolníky, kteří setkání provázejí, si děti zahrály mnoho týmových her, které rozvíjely jejich spolupráci a učily je vhodným způsobem řešit konfliktní situace.

Další aktivity jsme zaměřili na hledání a uvědomování si individuálních pozitivních zdrojů, ze kterých mohou děti čerpat ve chvílích nebo situacích, kdy se necítí dobře.

Prostor jsme věnovali také výtvarnému tvoření, tentokrát s podzimní tématikou a návštěvě divadla na Dlabačově, kde jsme shlédli představení Duhové bubliny.

V říjnu se konala také Rodičovská skupina Ponton klubu. Jsme rádi, že jsme ve skupině mohli přivítat další dvě maminky, jejichž děti od září do Ponton klubu docházejí.

S dětmi z Pontonu jsme se v září setkali na jednom odpoledním a jednom celodenním klubu.
Přivítali jsme mezi námi 2 nové účastníky, kteří rozšířili řady starších. Věříme, že se u nás budou cítit dobře a setkání se pro ně stanou přínosem.
V programu jsme se věnovali zejména seznamovacím a poznávacím aktivitám. Děti vzájemně poznávaly své zájmy a záliby, zjišťovaly, v čem jsou si podobné a v čem se mohou při společné práci v budoucnu doplňovat.
Kromě toho jsme společně zažili další z bubenických setkání, navštívili lego hernu, kde vznikly mimořádné stavby, vytvořili pestrobarevné točicí káči a mnoho dalšího.
V září se také konala Rodičovská skupina Ponton klubu, ve které měli naopak rodiče příležitost si popovídat a vzájemně sdílet situace, které v rodinách nastávají.

V neděli 21.5. se konalo další celodenní setkání Klubu Ponton.

Spojujícím tématem byla tentokrát Austrálie s jejími původními obyvateli. Povídali jsme si o jejich zvycích, malovali hedvábné obrazy prastarou technikou, s dřívky, bubny a naším hlasem tvořili melodie.

Každé z dětí si také na základě své charakteristiky tajně vymyslelo svoji přezdívku, kterou se ostatní snažily rozpoznat.

Některé z her jsme zaměřili na neverbální komunikaci, konkrétně na rozeznávání a pojmenovávání pocitů.

V závěru programu jsme navštívili kino s 3D promítáním, což bylo pro všechny účastníky velkým zážitkem.

Ve středu,19.4., jsme se s dětmi setkali při příležitosti dalšího Ponton klubu. Program jsme tentokrát věnovali zejména přemýšlení a výtvarnému tvoření na téma: Jaký jsem.

Děti si vytvořily své podobizny a do jejich „harmonikových tělíček“ vpisovaly informace o sobě.

Prostor jsme věnovali také problémům ve škole, se kterými se děti potýkají, společně jsme se snažili najít vhodná řešení konkrétních situací.


Ve středu, 22.3., se uskutečnilo odpolední setkání Ponton klubu, se kterým souběžně probíhala i rodičovská skupina.

Program pro děti byl tentokrát v jarním a poznávacím duchu. Společně jsme vytvářeli kuřátka z peří klubající se ze skořápky, objevovali jsme taje vesmíru, prostřednictvím skládaček se seznamovali se státními symboly naší země a při tom všem jsme samozřejmě nezapomněli ani na vzájemné povídání o tom, co se nám v poslední době daří a co se naopak daří méně.

Rodiče měli ve stejném čase prostor pro vzájemné sdílení a povídání společně s paní doktorkou Bubleovou.

V sobotu 4.3. se konalo další ze setkání Ponton klubu. V první části jsme se věnovali představám na téma Můj vysněný den, který děti následně zpracovaly do podoby komiksu. Příběhy a jejich ztvárnění byly velmi vydařené a děti si u nich uvědomily, že některá ze svých přání mohou převést i do každodenního života a jednotlivé dny si jimi zpříjemnit.

Následovalo další z bubenických setkání s Petrem, kdy jsme si vyzkoušeli nové rytmy a hudební projevy.

Odpoledne jsme strávili v Triloparku objevováním pravěkého světa. Děti si ze sádry odlily fosilie, nabarvily lebku pravěkého zvířete, s pomocí vrtačky odhalovaly v kamenech skutečné trilobity, štětečkem odkrývaly kostru pravěkého zvířete ukrytou v písku.

I tentokrát byl program klubu velmi rozmanitý. Věříme, že si v něm každý z účastníků našel to své a společnou sobotu si užil.

V sobotu, 28.1., jsme se s dětmi sešli na prvním letošním Ponton klubu. Čekala nás celá řada aktivit, a tak jsme se hned po úvodním kolečku pustili do práce.

Dopoledne si děti vytvořily Knihu nálady, ve které se snažily vyjádřit a pojmenovat různé emoce, zahrály si několik zábavných her rozvíjejících spolupráci a na konkrétních konfliktních situacích si vyzkoušely vyhledat vhodnější a účinnější formy vyjadřování.

Odpoledne nás čekalo představení v Divadle Spejbla a Hurvínka, které si děti moc užily.

Příští setkání na nás čeká zase za měsíc J.

V listopadu se v rámci Ponton klubu konala 2 setkání, jedno odpolední a jedno celodenní.

Ve středu 9.11. jsme se setkali na odpoledním Ponton klubu, se kterým souběžně probíhala i rodičovská skupina určená rodičům, jejichž děti navštěvují Ponton klub.

Setkání jsme zahájili společným bubenickým blokem pod skvělým vedením facilitátora Petra.

Druhá část programu probíhala již odděleně, rodiče si povídali a děti se věnovaly výtvarným činnostem a hrám, při kterých trénovaly zejména své komunikační dovednosti. Nezapomněli jsme ani na volnou hru, kdy si každý mohl dle svého zájmu vybrat z velké nabídky her, stavebnic a skládaček tu, která ho nejvíce osloví.

Minulou sobotu 26.11. proběhlo celodenní setkání klubu. Dopoledne jsme zahájili shlédnutím filmu „Až na severní pól“, ze kterého byly děti nadšeny, pokračovali jsme bubenickým setkáním, adventní dílnou zaměřenou na výrobu vánočních ozdob a čas jsme měli i na zpracování tématu Nadávky. Povídali jsme si o nadávkách, které sami používáme a také o těch, které nám občas někdo řekne. Zkoušeli jsme hledat řešení konkrétních situací tak, abychom nadávky příště už třeba nemuseli použít a zároveň přemýšleli nad možnostmi, jak se ubránit těm, které nám někdo říká.

Setkání bylo velmi vydařené a už nyní se těšíme na příští, které se bude konat 10. prosince.

/Na fotce skládání magnetické mapy světa./

V sobotu 22.10. se konalo další setkání Ponton klubu. Tentokrát proběhlo v duchu blížícího se svátku Halloween. Děti si vyzkoušely řadu zábavných her, mezi které patřilo házení svítících kroužků na stopku dýně, pojídání donutů na provázku, „strašidelná kimovka“ nebo foukání pavoučků.

Nechybělo ani společné povídání a sdílení zážitků, které se dětem přihodily od posledního setkání.

Odpoledne jsme se procházkou vypravili do divadla Minor na hudební představení Robin Hood.

Další společné setkání nás čeká už za 14 dnu, ve středu 9. listopadu. Už se na něj moc těšíme!

Po prázdninové přestávce začaly v září probíhat i pravidelná setkání Ponton klubu.

Ponton klub je místem, kde se již více než 1,5 roku setkávají děti z náhradních rodin, společně si zde povídají, hrají a věnují tvůrčím aktivitám.

První setkání se konalo ve středu 15. září a bylo setkáním seznamovacím. Se skupinou jsme vytvářeli nová pravidla, vzájemně se představovali, a protože bylo krásné počasí, zahráli jsme si i několik venkovních her.

Znovu jsme se setkali minulou sobotu, 24.9. Setkání jsme věnovali zejména činnostem, jejichž cílem bylo vytvořit pro skupinu bezpečné zázemí tak, aby se na klubech cítily všechny děti dobře. Společně jsme vytvářeli klíče k přátelství, povídali si o zájmech jednotlivých dětí, spolupracovali při tématických hrách a odpoledne jsme navštívili také kino, které účastníkům udělalo velkou radost.

Jeden z předprázdninových víkendů jsme strávili s dětmi z Ponton klubu a jejich rodinami v krásném prostředí Českého ráje.

Společně jsme si užili mnoho pohody a zábavy při celé řadě her a tvůrčích činností, které nás pobytem provázely. Vypravili jsme i na nedaleký hrad Kost a nechyběla ani cesta za pokladem.

Část programu byla oddělená, aby i rodiče měli prostor pro vzájemné sdílení a děti naopak prostor jen pro sebe.

Pobyt se nám moc vydařil a věříme, že si jej v příštím roce znovu zopakujeme.

S Ponton klubem jsme se tentokrát vydali na výlet do libereckého vědecko-zábavního parku IQ Landia. Stali se z nás badatelé a postupně, krůček po krůčku jsme se seznamovali s přírodními živly, vyzkoušeli si, jaké to je zažít zemětřesení a nebo třeba tornádo. Popovídali jsme si s umělou inteligencí – robotem a nebo jsme například zkusili správně sestavit všechny části našeho těla. Dozvěděli jsme se, jakou ekologickou stopu za sebou každý zanecháváme a co můžeme udělat proto, abychom planetu zbytečně neznečišťovali. Závěr naší výpravy nás zavedl až k Úsvitu dinosaurů – filmu, který jsme shlédli v místním planetáriu.

Zážitek to byl pro všechny veliký a každý si pro sebe z cesty odnesl několik nezapomenutelných okamžiků.

Odpolední Ponton klub se tentokrát konal ve Středisku NRP, kde na děti čekalo připravené útulné zázemí, ve kterém se nám po celou dobu velmi dobře hrálo a tvořilo.

Po úvodním kolečku, kdy měl každý možnost sdělit ostatním vše důležité, co od posledního setkání zažil, jsme se věnovali výrobě indiánské a kovbojské vesnice.

Ta nám bude při dalších setkáních sloužit jako pomůcka pro rozehrání dalších příběhů.

Jeden takový příběh rozehrály děti i dnes a to na téma Jak se žije doma. Prostřednictvím rolí, které si vybraly, si zabydlovaly a vybavovaly dřevěný domeček k tomu určený a přehrávaly v něm pro ně aktuální situace.

Počasí nám přálo a tak jsme část programu strávili i venku, kde se děti učily vzájemné kooperaci při několika sportovních aktivitách.

Závěrem jsme také společně oslavili „příchodniny“ do rodiny jednoho z účastníků, jejichž datum vyšlo zrovna na tento den.

Souběžně s Ponton klubem probíhala prvně také rodičovská skupina vedená naší vedoucí sociální pracovnicí Alenou Vávrovou. Skupina je určena rodičům dětí docházejících do klubu, pro které otevírá prostor pro vzájemné sdílení a podporu.

Setkání Ponton klubu budou do června 2016 probíhat v následujících termínech:

 

BŘEZEN

19. března – sobota – Celodenní setkání klubu Ponton

DUBEN

6. dubna – středa - Rodičovská skupina klubu Ponton a Odpolední setkání klubu

23. dubna – sobota – Celodenní setkání klubu Ponton

ČERVEN

8. června – středa - Rodičovská skupina klubu Ponton a Odpolední setkání klubu

17.-19.6. – Víkendový pobyt klubu Ponton

V případě, že vás Ponton klub zaujal, neváhejte nás kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a společně domluvíme nejvhodnější termín vaší návštěvy.

Těšíme se na vás! Středisko náhradní rodinné péče

V sobotu 23. ledna jsme se s dětmi z Ponton klubu vypravili do tvůrčích dílen v Šestajovicích.

Vyzkoušeli jsme si barvení svíček, namíchali jsme si vonné koupelové směsi solí, odlévali jsme barevné voskovky.

A jako sladkou tečku na závěr jsme si vyrobili vlastní tabulku úžasné mléčné čokolády.

V odpoledních hodinách jsme hledali odpovědi na otázky, co máme jako lidé žijící na této planetě společné a v čem se naopak lišíme, k čemu může být rozdílnost užitečná a proč se jí nemusíme obávat.

Prostor nám zbyl i na týmové hry a venkovní sněhovou bitvu J.

Poslední letošní klub se konal 12.12.

Dopoledne navštívila skupina mladších kino Hodný dinosaurus a skupina starších Neviditelnou výstavu.

Obě aktivity se dětem velmi líbily a zaujaly je.

Roli filmových diváků a návštěvníků výstavy jsme odpoledne vyměnili za roli spisovatelů. Společně jsme vytvářeli knihu s názvem Coby kdyby…, do které hledáme veselé i vážné odpovědi na otázky z různých oblastí našich životů.

Čas by i na vánoční tvoření, kdy jsme si vyrobili transparentní hvězdy do oken a adventní kalendář.

Všem přejeme krásné Vánoce a těšíme se na setkání v lednu!

28. listopadu se v Jedličkově ústavu konalo další ze setkání Ponton klubu. Setkání tentokrát probíhalo trochu netradičně, neboť bylo otevřené pro všechny děti z náhradních rodin a jejich rodiče, kteří do Pontonu zatím zapojeni nejsou, ale do budoucna o účasti uvažují.

Dopoledne tak měly děti možnost vyzkoušet si řadu tvůrčích a herních aktivit s adventní tématikou a rodiče naopak měli čas popovídat si s pracovníky o průběhu pontonových setkání.

Odpoledne pak bylo pro všechny připravené divadelní představení, které si děti moc užily.

V sobotu 24.10. se konalo další celodenní setkání Klubu Ponton. Ponuré podzimní počasí jsme si společně užili při oslavě halloweenu. Aktivit byla celá řada: vyráběli jsme lampiony, mandarinky proměňovali v malé dýně, hledali odměny u duchů, podstoupili čichovou a hmatovou zkoušku, proměňovali se v mumie.

Posilněni obědem jsme se odpoledne rozdělili na dvě skupiny, z nichž mladší se vydala do divadla Minor na orientální představení Aladin a starší navštívila starý opuštěný vlak, ve kterém probíhala poutavá protidrogová prevence.

Den nám rychle utekl a už teď se můžeme těšit na středu 11. listopadu, kdy proběhne odpolední Ponton klub.

Začátek podzimu jsme oslavili zvesela odpoledním Ponton klubem, kde rozhodně nebylo ani pošmourno, ani sychravo.

Zahájili jsme hrou bystřící naše smysly, kterou všichni zvládli na jedničku.

Pokračovali jsme výrobou strašidelných okatých čepic. Práce nám šla dobře od ruky a brzy vznikla strašidelná série originálních pokrývek hlavy.

Na setkání jsme trénovali i spolupráci a správné vyjadřování při hře Totem.

Prostor byl i na vzájemné sdílení a povídání, tentokrát na téma neverbální komunikace, konkrétně mimiky obličeje.

V Pontonu nás tentokrát čekala i oslava, a to dokonce dvojnásobná, neboť 2 z účastníků slavili tento den své narozeniny! Oběma jsme popřáli a dopřáli si oslavu s úžasným malinovým dortem J.

12. září nás čekalo první poprázdninové setkání Klubu Ponton. Setkání to nebylo jen tak ledajaké, konalo se totiž v indiánském duchu.

Dopoledne jsme si vyrobili úžasné zvonkohry, které kromě toho, že příjemně znějí, mohou sloužit i jako indiánský lapač zlých snů.

Odpoledne jsme se s dětmi zúčastnili charitativního běhu Teribear, který si děti moc užily a měly velkou radost, že svojí snahou pomohly jiným dětem, které pomoc potřebují.

V druhé části odpoledne jsme navštívili Náprstkovo Muzeum. S pomocí pracovních listů jsme objevovali dávnou civilizaci Austrálie a Oceánie a dozvěděli se tak řadu tajemných zajímavostí z tohoto období.

Příměstský tábor klubu Ponton

V týdnu od 24. do 28. srpna se uskutečnil příměstský tábor Klubu Ponton. S dětmi jsme se vydali po stopách tajemného pana X. Svým pátráním jsme pomáhali detektivu Pierrovi, jehož opuštěný batoh jsme nalezli při plavbě parníkem do ZOO.

Nelehké pátrání nás zavedlo na řadu zajímavých míst. V plzeňské Techmánii jsme poměřovali naše dovednosti s ostatními živočichy, v planetáriu se proletěli vesmírem, vytiskli si přívěšek na 3D tiskárně, podívali se na Prahu z Petřínské rozhledny, zabloudili v zrcadlovém bludišti, svezli se Noemovou archou, žonglovali ve skutečném šapitó, užili si promítání filmu V hlavě.

A bylo toho ještě mnohem více. Důležité je, že se nám podařilo téměř všechny úkoly splnit a pomohli jsme tak detektivu Pierrovi se zase o kus blíž přiblížit tajemnému panu X.

Společně jsme si užili skvělý týden plný legrace a pohody a už se těšíme na další setkání Klubu Ponton, které se bude konat v sobotu 12.9.

Sobota 6.6. a středa 17.6. patřily klubu Ponton.

V sobotu jsme náš společný program zahájili v kině Lucerna laskavým filmem Paddington. Radost z návštěvy kina byla o to větší, že 4 z dětí byly na začátku představení vylosovány v tombole a získaly milé tématické ceny, které jim udělaly velkou radost J.

Sobotní odpoledne jsme trávili z části sportovními úkoly a hrami v Letenském parku a z části v chládku klubovny Nudného otce, kde jsme ve skupinkách vytvářeli bytosti složené z toho nejlepšího, co v nás je.

Středeční odpoledne jsme s dětmi trénovali prostřednictvím her řešení konkrétních konfliktních situací, které je potkávají ve škole či v jiném dětském kolektivu.

Z řešení, která je napadala, měly samotné děti velkou radost a těšily se, že je příště, až budou v úzkých, vyzkoušejí.

Na sobotním klubu jsme přivítali čtyři nové účastníky, kteří rozšířili naše řady zejména ve skupině starších. Dopoledne jsme věnovali zejména hrám vedoucím k vzájemnému sbližování a sehrávání týmu. Odpoledne jsme vyrazili do parku Letná, kde jsme vytvářeli přírodní koláže a hráli pohybové a poznávací hry. Setkání nám rychle uteklo a už nyní se těšíme na další, které se bude konat ve středu 13.5.

 

fnno

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Při středečním setkání klubu Ponton jsme se věnovali zejména hrám, při kterých jsme se učili posilovat naše sebevědomí a vzájemně si poskytovali podporu a dodávali odvahu.Zjistili jsme, že není žádná ostuda bát se jít například k zubaři a nebo neumět plavat.Důležité je snažit se své obavy překonat a právě cesty, které by nám v tom mohly pomoci, jsme si vzájemně sdělovali při různých hrách.Popustili jsme také uzdu své fantazie a představovali si, jak by měla vypadat naše ideální škola.V mnohém se naše představy shodovaly a určitě by bylo prima, pokud by bylo možné některé z nápadů převést do praxe.

 

fnno

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Ve středu 11.2. proběhlo třetí setkání Klubu Ponton, na kterém se setkávají a vzájemně sdílejí své zkušenosti děti a dospívající z náhradních rodin. Při setkání jsme se věnovali nácviku řešení obtížných situací, které nás mohou potkat v každodenním životě. Děti si například vyzkoušely, jak se nejlépe zachovat při ztracení v obchodním centru či pozdním příchodu do školy. V rámci tvůrčího bloku jsme vytvářeli osobité stavby domů. Do jednotlivých oken jsme následně zakreslovali své nejbližší, které máme rádi. Současně jsme také vytvořili plátěnou pevnou vazbu naší Pontonové kroniky, příště nás čeká její dekorování.

Setkání jsme si báječně užili a už nyní se těšíme na další.

 

fnno

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Ani jsme se nenadáli a znovu jsme se 24.1. setkali na klubu Ponton. Tentokrát však jsme před sebou měli celý sobotní den a chystali jsme se jej strávit co nejaktivněji. Po přivítání nových členů Klubu a připomenutí pravidel nás čekalo několik seznamovacích her, při kterých jsme se o druhých dozvěděli něco nového a zajímavého. Odpoledne jsme vyrazili na „Cestu za pokřikem“. Každý správný klub by měl mít svůj pokřik a tak jsme se jej vydali hledat i my. Při naší cestě jsme navštívili i Technické muzeum, kde díky účastníkům vznikly úžasné kresby. Když jsme si vše dobře prohlédli, vyrazili jsme do nedalekého parku, kde se odehrálo několik dalších her. Za jejich zdárné absolvování získala skupina odměnu – písmenka, ze kterých byl pokřik složen.

A jak náš pokřik zní?

V Pontonu jsme spolu rádi,
Jsou tu prima kamarádi!
Legrace a zábava,
Vždycky dobrá nálada!

 

fnno

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Ve středu 14.1. se uskutečnilo první setkání klubu Ponton, které realizujeme v rámci projektu Ponton klub – komplexní podpora dětí a mladistvých v náhradní rodinné péči.

Hlavní náplní prvního setkání byla tvorba pravidel a vzájemné seznamování. Obojí přispělo k tomu, abychom se na klubech cítili příjemně a bezpečně a dobře se nám spolu v budoucnu pracovalo.

 

fnno

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Vítej na stránkách, jež jsou určeny zejména holkám a klukům, kteří vyrůstají či vyrůstali v osvojení nebo pěstounské péči. Potřebuješ poradit s něčím z osobního života a nevíš, na koho se obrátit? Chceš si, třeba i anonymně, popovídat o tom, co tě zajímá nebo trápí? Zajímá tě, jak se žije tvým vrstevníkům v náhradních rodinách? ANEBO Hledáš práci či brigádu a chceš vědět, jak na to? Přemýšlíš, kde budeš bydlet, až se osamostatníš? Rád/a by ses naučil/a lépe vycházet se svými penězi?

Tak to jsi tady správně!

Tvoje Středisko náhradní rodinné péče, spolek, provozovatel stránek