1. odpolední setkání klubu Ponton

Ve středu 14.1. se uskutečnilo první setkání klubu Ponton, které realizujeme v rámci projektu Ponton klub – komplexní podpora dětí a mladistvých v náhradní rodinné péči.

Hlavní náplní prvního setkání byla tvorba pravidel a vzájemné seznamování. Obojí přispělo k tomu, abychom se na klubech cítili příjemně a bezpečně a dobře se nám spolu v budoucnu pracovalo.

 

fnno

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz