PRVNÍ POMOC

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLA PRVNÍ POMOCI

 

Tísňová linka  112
Záchranná služba 155
Hasiči 150
Policie 156
Policie 158

 

 

JAK POSKYTNU PRVNÍ POMOC?prvni pomoc

Ověření stavu základních životních funkcí

 • Zajisti průchodnost dýchacích cest (žádný cizí předmět v ústech či nose).
 • Zkontroluj stav dýchání (v případě potřeby ihned zahaj resuscitaci, viz schéma na konci kapitoly).
 • Hledej zjevná zranění (u masivního krvácení se pokus o jeho zástavu).

 

PŘIVOLÁNÍ POMOCI

 • Záchrannou službu raději volej vždy – dispečer je kvalifikovaný zdravotník, pomůže ti posoudit situaci a nalézt optimální řešení.
 • V celé ČR je jednotné číslo záchranné služby 155 (volání je bezplatné).
 • Pozorně poslouchej instrukce operátora a odpověz na jeho otázky.

 

ELIMINACE možných rizik

 • Zabezpeč prostředí (označ místo nehody, vyvětrej kouř, menší požár uhas…).
 • Ošetři zjevná zranění (zastav krvácení, chraň rány před nečistotami).

 

POLOHA POSTIŽENÉHO

Nehýbej s postiženým, pokud to není nutné (př. uvolnění dýchacích cest).

 • Stabilizovaná poloha (na boku s hlavou otočenou k podložce) – při poruše vědomí s rizikem zvracení, ale s jistotou pravidelného dýchání (otrava alkoholem či léky).
 • Poloha vsedě se zapřenýma rukama  – postižený komunikuje, ale je malátný
 • Protišoková poloha (vleže s podloženýma nohama) – při kolapsu (omdlení) – nevhodné při úrazech, srdečních selháních a obezitě.
 • Resuscitační poloha (na zádech se zakloněnou hlavou)  – při náhlém a nečekaném bezvědomí umožňuje nejlepší sledování dýchání a případně včasné zahájení resuscitace.
 

MASÁŽ SRDCE

 • Pokud postižený nekomunikuje a nedýchá nebo dýchá přerušovaně, okamžitě začni s nepřímou masáží srdce:
 • Stlačuj střed hrudníku frekvencí 100× za minutu (asi 2× za sekundu), do hloubky cca 5 cm u dospělého a do 1/3 hloubky hrudníku u dítěte.
 • Pokud postižený začne dýchat, přeruš resuscitaci a sleduj jeho dýchání do příjezdu záchranné služby.
 • POZOR! Ojedinělé „lapavé“ nádechy nejsou podnětem k přerušení masáže.

 

Převzato z http://www.zachrannasluzba.cz/.