DŮM NA PŮLI CESTY

„Rád/a bych se už osamostatnil/a, ale nemám dost peněz a zkušeností, abych si troufl/a bydlet sám/a.“

 

Dům na půli cesty, zkráceně DPC, je azylové bydlení, které po odchodu z pěstounské rodiny využívá mnoho mladých lidí, jako jsi ty. Výhodou Domu na půli cesty není jen střecha nad hlavou, ale i podpora pracovníků, kteří ti budou oporou při zvládání praktických každodenních úkolů.

 

JAKÉ JSOU PODMÍNKY BYDLENÍ V DPC?

Každý dům má svá konkrétní pravidla, ale ta hlavní bývají všem společná:

 • Věk 18–26 let.
 • Dodržování pravidel konkrétního DPC.
 • Ochota učit se věcem, které budeš potřebovat pro další samostatný život.
 • Pravidelná úhrada nájmu.

 

JAKÉ JSOU VÝHODY BYDLENÍ V DPC?

 • Oproti bydlení v podnájmu je to nízký nájem, okolo 2 500–3 000 Kč za měsíc.
 • Podpora sociálního pracovníka, který ti např. pomůže hledat práci, hospodařit, vařit, řešit případné dluhy a řadu jiných věcí, na kterých se společně domluvíte.
 • Bydlí zde mladí lidé stejného věku, se kterými budeš moci sdílet své zájmy nebo zkušenosti.

 

JAKÉ MOHOU BÝT NEVÝHODY BYDLENÍ V DPC?

 • Bydlení je časově omezené, často na 1 rok. (Poté máš už ale většinou dostatek zkušeností, abys zvládl bydlet samostatně.)
 • Můžeš mít pocit malého soukromí. (V některých DPC máš svůj vlastní pokoj, někde jej sdílíte dva. Někde máš samostatnou kuchyň, toaletu a koupelnu, někde je toto zařízení společné.)
 • Do většiny DPC si nemůžeš vodit noční a do některých ani denní návštěvy.

 

KDE NAJDU DOMY NA PŮLI CESTY?

V České republice je několik Domů na půli cesty, které jsou určeny speciálně pro mladistvé z pěstounské péče. V jiných domech bydlí společně mladiství z dětských domovů, pěstounské péče a třeba i výchovných ústavů. Seznam Domů na půli cesty nalezneš v sekci Užitečné kontakty.


JE PRO MĚ BYDLENÍ V DPC VHODNÉ?

Přečti si následující tvrzení, a pokud s nimi budeš souhlasit, můžeš o bydlení v DPC uvažovat:

 • Nechci či nemohu už zůstat v rodině, ale bydlet samostatně si ještě netroufám.
 • Nemám stálou práci nebo zatím pracuji jen velmi krátce.
 • Moc nevím, kolik utratím měsíčně za vše, co k životu potřebuji.
 • Neumím vařit či jsem moc často nenakupoval, nepral, neuklízel.
 • Z peněz, které mám, mohu dát měsíčně na bydlení 2 000 až 3 500 Kč.

 

Přečti si důležité informace k bydlení. Přejít na stránku informací o bydlení