NOVINKY

V únoru jsme se s dětmi setkali na dvou celodenních Ponton klubech. S mladšími jsme se vypravili na dobrodružnou cestu do pravěku do Dinosauria Museum Prague, kde jsme šli doslova ve stopách desítek milionů let starých dinosaurů a ještěrů. Byl to pro všechny velký zážitek, i když přiznáváme, že občas i trochu strašidelný!

Starší děti zase rozvíjely svoji kreativitu ve Smalterii, kde pomalovaly vše plechové, co jim přišlo pod ruku. Vypálené hrnky a talíře září všemi barvami, no posuďte sami.

Malí i velcí toho ale stihli ještě mnohem více. Malí společně vytvářeli plán vysněné školy, starší zabydlovali planetu žen a planetu mužů. Fantazie dětí byla nekonečná, nápady inspirativní. Držme si palce, abychom se takto dokázali podívat na svět i my dospělí. Alespoň občas.

 

Minulý víkend jsme prožili krásné víkendové setkání s osvojitelskými a náhradními rodiči a jejich dětmi. Potkali jsme se v půvabném prostředí kraje Oty Pavla na Čechově mlýně.

Rodiče měli možnost v rámci dopoledních programů prozkoumat téma: Naše kořeny a kořeny našich dětí. A děti se měly nejlépe, o což jde ostatně vždycky nejvíc! Tvořily jak o život, pekly a zdobily perníky, hrály fotbal na ligové úrovni, dlabaly strašidelné dýně a dováděly na ostrově, který obtéká z jedné strany mlýnský náhon a z druhé úchvatná řeka Berounka.

Počasí nám přálo a společná výprava po okolí byla doslova zalitá sluncem a protknutá dětským smíchem. Děkujeme panu Čechovi, který provedl rodiče svým elektroskanzenem, který je unikátní technickou památkou. Při grilování v grilovacím domečku si přišli na své jak milovníci masových pochoutek, tak i vypravěči vtipných rodinných historek. Cesta za pokladem pak završila nedělní program.

Děkujeme všem rodinám a dětem za krásný pobyt a věříme, že se zase ve zdraví brzy sejdeme!

Vaše Středisko NRP

Máme za sebou první Ponton klub starších dětí v letošním školním roce. Téměř v plném počtu jsme se
tentokrát výjimečně setkali v online prostředí, ale nijak nám to nevadilo. Po prázdninách a prvních
školních týdnech měly děti mnoho zážitků, se kterými se chtěly s ostatními podělit, a tak jsme si
téměř celé setkání povídali, smáli se a měli radost, že se opět znovu vidíme. Na závěr setkání jsme si
zahráli i několik oblíbených her. A již o tomto víkendu se můžeme těšit na celodenní setkání, které
nás čeká v neděli.

Vaše Středisko NRP

Adam je veselý mladík, se kterým jsme se ve Středisku NRP prvně setkali brzy po jeho narození. I přes svůj zdravotní handicap je to velký bojovník a již více než 6 let se skvěle zapojuje s dalšími dětmi z náhradních rodin do aktivit našeho Ponton klubu.

Adam je nadšeným sportovcem a v letošním roce se začal intenzivně věnovat atletice. A hned sklízí první velké úspěchy, ze kterých máme i my velkou radost, a proto se s vámi o ni dělíme!

Adame, blahopřejeme ti a držíme palce do dalších závodů!

Máte ve vaší rodině děti ve věku 6-15 let, které by se také rády setkávaly s ostatními dětmi vyrůstajícími v adopci nebo pěstounské péči, společně si povídaly, hrály hry, tvořily a věnovaly se atraktivním volnočasovým aktivitám?

Neváhejte a obraťte se na nás, rádi vám o programu Ponton klubu poskytneme více informací a vaše děti mezi sebe přijmeme. Současně i vy jako rodiče můžete navštěvovat rodičovskou skupinu nebo využít našich služeb provázení pro osvojitelské nebo pěstounské rodiny. Pomáháme prakticky a se srdcem. Nejdůležitější je pro nás, abyste s dětmi mohli žít spokojený rodinný život a radovat se z každého dne.

www.pontonklub.cz

https://www.nahradnirodina.cz

Za Středisko NRP

Jana Grohová

Koordinátorka programu Ponton klub

Tel.: 774921774

Prázdniny jsou sice již za námi, přesto bychom se s vámi rádi podělili o zážitky z příměstského tábora, který jsme na konci srpna uspořádali pro skupinu dětí mladšího školního věku, které navštěvují náš Ponton klub.

S dětmi jsme podnikli několik výletů, navštívili tvůrčí dílnu malování na smaltované nádobí, užili si legraci v zábavním herním parku, pod mikroskopy zkoumali miniaturní výtvarná díla nebo si v kině odpočinuli při sledování nového animovaného filmu.

Děti si setkání užily a my s nimi. Už nyní se těšíme na další společná setkání, které nás v novém školním roce čekají.

Vaše Středisko NRP

Máme za sebou příjemné a pohodové dny příměstského tábora Ponton klubu starších dětí. Společně jsme si užili výlet do Liberce spojený s návštěvou vědecko-zábavního centra IQLANDIA, navštívili planetárium, rozvíjeli sportovní dovednosti v Jump aréně, procházeli se po Praze a po dlouhé době si užili také filmové představení, na jehož výběru se podílely děti samotné.
V průběhu společně strávených dnů byl také dostatek prostoru povídat si o věcech vážných i nevážných.

A protože některé děti docházejí do Ponton klubu již neuvěřítelným šestým rokem, vzájemně se dobře znají a tvoří sehranou skupinu, byl letošní příměstský tábor oddychovým časem nejen pro děti samotné, ale i pro jejich dospělý doprovod, který se na ně vždy velmi těší a program s nimi si skutečně užívá.

Krásné léto vám přeje vaše Středisko

Máme velkou radost, že nám v červnu epidemiologická situace již dovolila uspořádat pontonová setkávání i v prezenční podobě.
O víkendu 12.-13.6. jsme se nejdříve setkali se skupinou mladších dětí, na kterou v neděli navázala skupina dětí starších.
Společně jsme si užili mnoho zábavy, povídání, tvoření a hraní.
Přálo nám i počasí, tedy jsme podnikli i výlet do blízkého okolí. S mladšími dětmi jsme navštívili herní vodní park, se staršími si udělali procházku na Petřín.
Velmi příjemným doprovodem nám byli i naši dobrovolníci, kterým tímto ještě jednou děkujeme.

Nyní nás do konce roku čeká ještě několik online setkání a následné letní příměstské tábory, na které se již nyní moc těšíme.

Vaše Středisko

Milé děti, přejeme vám krásný den dětí.

Vaše Středisko NRP

 

I v dubnu a květnu jsme se pravidelně setkávali s mladšími a staršími dětmi při online Ponton klubech. Společně jsme si užili celkem 12 setkání, kterých se opakovaně účastnilo 15 dětí.
Se skupinkou starších dětí věnujeme mnoho času povídání o věcech vážných i nevážných. Jak jsme si ověřili, nejsou monitory v komunikaci překážkou, děti jsou velmi sdílné a vzájemně si poskytují cennou podporu.
Kromě povídání ale i hodně malujeme, hrajeme hry rozvíjející verbální a neverbální projev, občas si na dálku vyzkoušíme i dramatickou dílnu.

Mladší děti si zaslouží náš velký obdiv za svoji soustředěnost, kterou při každém našem setkání u obrazovek prokazují. Při setkáních s mladšími střídáme v rychlém sledu různé hry zaměřené zejména na komunikační dovednosti, pozornost, paměť a v neposlední řadě i drobný pohyb.

V květnu jsme nezapomněli ani na rodiče, se kterými jsme se dvakrát setkali na rodičovských podvečerních skupinách. Mezi společná témata tentokrát patřil zejména přechod na prezenční výuku, přestupy v rámci škol či kontakt s biologickou rodinou dětí. Setkání v květnu využilo 7 maminek a tatínků.

Jsme velmi rádi, že se epidemiologická situace zlepšuje a my budeme v červnu moci nabídnout dětem kromě online setkání již také setkání celodenní. A to jak pro skupinu mladších dětí, tak ale i starších.

Už nyní se na vás, děti, moc těšíme!

Vaše Středisko NRP

/Za ilustrační obrázek děkujeme Matyldě:)/

I v průběhu března pokračovaly pravidelné Ponton kluby pro skupinu mladších a skupinu starších dětí. V době lockdownu se s dětmi setkáváme v online prostředí, na které jsme si již dobře zvykli a můžeme tak společně trávit příjemný čas povídáním, hraním a tvořením.
Celkem proběhlo 6 setkání , kterých se opakovaně účastnila skupina 15 dětí.
Nezapomněli jsme ani na rodiče, pro které jsme připravili večerní Rodičovské skupiny, o které je mezi nimi také velký zájem.
Už nyní se těšíme na duben, kdy budeme v našich setkáních pokračovat.
Vaše Středisko

I v únoru jsme si užívali pravidelných online setkání Ponton klubu, na kterou se pravidelně připojují v podstatě všechny děti, které na setkání docházely v prezenční podobě. K tomu se skupina rozšířila ještě o čtyři děti další, což nám udělalo velkou radost.
Se skupinou starších dětí jsme se setkali 4x, se skupinou mladších dětí 2x.

Vždy se jedná o velmi příjemně strávený podvečerní čas, při kterém si kromě tvůrčích a herních aktivit užijeme i společné povídání o tom, co nám dělá radost, anebo nás naopak trápí. Děti se vzájemně velmi podporují, doplňují, jsou k sobě otevření. Ze zpětné vazby od dětí i od jejich rodičů vyplývá, že jsou pro ně pravidelná setkání důležitá a těší se na ně.

A z toho máme velkou radost.

Vaše Středisko

I v letošním roce si již od začátku ledna užíváme pravidelná každotýdenní online setkání Ponton klubu starších dětí. Sice se nemůžeme vídat osobně, ale zato se můžeme setkávat ve větším počtu. Mohou se totiž připojit i holky a kluci, kteří bydlí na okraji Prahy a v pracovním týdnu se Ponton klubu jinak neúčastní.
Společně si povídáme o věcech vážných i nevážných, hrajeme hry, tvoříme na dálku a hlavně máme radost, že můžeme být spolu.

Od začátku února jsme se začali setkávat také se skupinkou mladších dětí, které jsou do Ponton klubu zapojené. První setkání jsme si velmi užili a těšíme se na další, které se skupinkou mladších bude probíhat jednou za čtrnáct dnů.

Vaše Středisko

/titulní obrázek vytvořila Matylda - Máto díky!/

I v této na setkávání nepříznivé době stále udržujeme kontakt s našimi dětmi a pravidelně se s nimi potkáváme na každotýdenních online setkáních. Společně si povídáme o tom, co nás těší nebo naopak trápí, hrajeme hry, u kterých se hodně nasmějeme a alespoň na chvíli si užíváme pohodový čas, kdy můžeme být pohromadě. V těchto setkáních budeme pokračovat až do doby, než bude opět možné vídat se osobně.
Vaše Středisko

Máme za sebou první odpolední setkání Ponton klubu a Rodičovskou skupinu v letošním školním roce. S dětmi jsme si povídali, jak prožily prázdniny, jaké mají plány do následujících měsíců, zda plánují pokračovat ve volnočasových aktivitách, kterým se věnovaly nebo budou zkoušet nové.
Protože bylo krásné počasí, využili jsme ho k několika venkovním hrám a stejně tak i k tvoření, kterým bylo tentokrát malování na hedvábné penály.
Rodiče si zatím povídali s paní Alenkou Vávrovou o poprázdninové situace ve svých domovech, sdíleli současné problémy v rodinách, ale i úspěchy, které zažili.

Na konci srpna jsme zrealizovali již tradiční příměstský tábor pro děti z Ponton klubu.
Program byl složený z netradičních tvůrčích aktivit, jako je malování na smalt, výroba soli do koupele či levandulové limonády, a také sportovních aktivit, mezi které patřilo skákání v jump aréně pod vedením zkušeného lektora. Část programu jsme věnovali i poznávání Prahy, ať už z pohledu z Žižkovského vysílače nebo naopak z lodičky při projížďce po Vltavě a Čertovce.
Program se dětem velmi líbil, provázela jej dobrá nálada a letní prázdninová pohoda.

Ve středu, 17.6., jsme se po delší době sešli ve Středisku na odpoledním setkání Ponton klubu mladších dětí a Rodičovské skupině.
Děti si vyrobily žížaly a udělaly jim domečky. Společně jsme vytvořili žížalí příběh. Zahráli jsme si hry, v nichž jsme zjistili, co máme s kým společného. Rodiče si v souběžném čase při čaji a kávě povídali o aktuálním dění v jejich domovech. Se skupinou mladších dětí se znovu setkáme v novém školním roce. Už nyní se na děti i rodiče velmi těšíme.

Po několikaměsíční pauze jsme se konečně dočkali společného setkání se staršími dětmi Ponton klubu.
Atmosféra byla velmi vřelá a veselá, témat, o která se chtěly děti podělit bylo mnoho, a tak jsme si s radostí povídali a povídali..
Zahráli jsme si také několik venkovních her, při kterých se děti více poznávaly, tvořili jsme z recyklovaných materiálů překrásné masky..
Vyšel nám čas i na procházku na Pražský hrad, kde jsme po 280 schodech vystoupali na věž katedrály svatého Víta. Výstup byl pro mnohé velkou výzvou, o to větší pak byla radost z jejího zvládnutí a mimořádného výhledu.

Přestože nám stávající situace nedovolila realizovat odpolední a celodenní setkání v běžném režimu, rozhodli jsme se pro děti připravovat pravidelná setkání jednou týdně přes skype.
Nyní máme za sebou 6 společných setkání a spoustu milých zážitků.
Jsme rádi, že děti o tuto platformu mají zájem a neztrácíme tak vzájemný kontakt. Společně si vždy zahrajeme několik her, povídáme si, sdílíme, společně tvoříme a je nám spolu dobře.
Níže Vám představujeme básničku, kterou děti o sobě na jednom ze setkání vytvořily. Příště Vám představíme nové návrhy loga Ponton klubu, děti na nich nyní pilně pracují.
Vaše Středisko

JACÍ JSME
Jana je velká frajerka,
z kapsy ji při vaření kouká utěrka.

Matylda mátu ráda má,
čaj si z ní ráda udělá.

Kdo by to byl řek,
že Stázka je Sparrow Jack.

Mám příjmení ..ílá, ale říkají mi líná,
ale já ráda skáču, ale pak pláču.

Marušce o matice,
nejde rozum do palice (což je fakt).

Adam fodbal hraje,
sestru brachu ma
je to prima kamos
je s nim zábava.

Marta je super holka,
ale neumí vůbec foukat

David se mi říká,
Darča moje sestra je,
na Ponton ja chodím rad,
Maruška moje sousedka je.

Kája super frája,
je s ní velká zábava.

Josef to je super hoch,
srandy je sním kupa.

Míša rád kope do míče,
a nenosí vůbec střevíce.

Patrik se kamarádí s Josefem,
a Josef se kamarádí s Patrikem.

V sobotu, 26 ledna se konal první celodenní Ponton klub v roce 2020. Po úvodním kolečku, kdy měl každý prostor povědět ostatním, co aktuálně prožívá, na co se těší, z čeho má radost či s čím se potýká, se děti rozdělily do menších skupinek, ve kterých v průběhu dopoledne společně přemýšlely, tvořily a bavily se. Za pomoci našich dobrovolníků vymýšlely a graficky zpracovávaly výzvy pro rok 2020 nebo tvořily řetěz přání ostatním kamarádům z Ponton klubu. Před obědem jsme si zahráli ještě několik venkovních her, při kterých bylo nutné zvolit správnou týmovou strategii a pro zdárný výsledek probudit toho pravého týmového ducha. Odpoledne jsme díky laskavé sponzorské nabídce divadla… navštívili s dětmi muzikálové představení Čarodějka, které bylo pro děti, jak se později vyjádřily, velkým zážitkem.

Ve středu 15. ledna se konalo první setkání Ponton klubu a Rodičovské skupiny v letošním roce. Ve skupině jsme přivítali nového člena, proto jsme několik aktivit věnovali vzájemnému poznávání a seznamování se. Součástí byla i výroba zimní jmenovky, prostřednictvím které jsme se také trochu netradičně představovali.

S novým rokem přichází nová předsevzetí, plány, cíle. Každý sám za sebe se snažil své představy konkretizovat a společně jsme pak měli prostor mluvit o jejich důvodech, reálnosti a krocích, které bude nutné pro jejich uskutečnění podniknout.

Ve středu, 4.12., se ve Středisku uskutečnilo 2. odpolední setkání Ponton klubu mladších dětí a Rodičovská skupina.

Setkání jsme kromě seznamovacích a herních aktivit věnovali předvánočnímu tvoření, děti si vyrobily krásné vánoční stromečky zdobené ovčím rounem.

Společně poté „zabydlovaly“ pustý ostrov, na kterém se v představách jako skupina vylodily.

Rodiče si v souběžném čase při čaji a kávě povídali o aktuálním dění v jejich domovech.

Se skupinou mladších dětí se znovu setkáme po novém roce. Už nyní se na děti i rodiče velmi těšíme.

Minulou neděli jsme se s dětmi setkali na posledním letošním celodenním Ponton klubu. Po úvodním „korálkovém kolečku“, kde každé z dětí mělo prostor povídat o aktuálním dění okolo něj, jsme si zahráli několik rozehřívacích týmových her. Poté jsme se prostřednictvím dokumentárního filmu z cyklu Jeden svět na školách věnovali otázce chudoby a bohatství, co pro každého z nás tyto pojmy znamenají a jaký kontext mohou mít v různých zemích. Téma děti velmi zaujalo, což potvrdila i následná diskuse. Do oběda jsme ještě stihli vytvářet přívěsky na klíče z fimo hmoty, se kterou většina dětí pracovala poprvé.

Odpoledne jsme se vydali na lezeckou stěnu, kde měl každý možnost vydat se pod vedením instruktora opravdu doslova do nebeských výšek. Všichni účastníci zvládli překonat své prvotní obavy, za což jim patří náš obrovský obdiv.

Je za námi již čtvrtý víkendový pobyt rodin Ponton klubu, který jsme stejně jako v předešlých dvou letech strávili ve vstřícném a milém prostředí koňské farmy v Herouticích.

Děti měly možnost projížďky na koních, vyzkoušely si péči o koně ve stájích, zahrály si celou řadu her. Dostatek prostoru jsme věnovaly také tvůrčím aktivitám, mezi které patřilo malování na sportovní tašky, výroba náramků, tvorba foto rámečků či společně s rodiči výroba „ducha podzimu“. V době, kdy měly děti samostatný program, měly rodiče dostatek prostoru ke společnému povídání či na individuální konzultace se sociální pracovnicí, Alenkou Vávrovou.

Společně jsme také vyrazili na tradiční procházku oživenou několika hrami, které si účastníci zahráli v týmech sestavených napříč rodinami.

Celé setkání provázela uvolněná atmosféra, ke které přispěla skutečnost, že některé z rodin se Ponton klubu účastní již pátým rokem.

Ve středu, 23.10., jsme se ve Středisku setkali na odpoledním Ponton klubu a Rodičovské skupině. V průběhu setkání děti rozvíjely prostřednictvím her vzájemnou spolupráci, zahrály si několik her na pozornost a obratnost a v neposlední řadě tvořily z hlíny svůj vlastní erb, do kterého zaznamenávaly symboly a znaky pro ně důležité.

Souběžně s klubem probíhala i Rodičovská skupina, tentokrát v komorní atmosféře dvou maminek, které si u čaje vyprávěly o aktuálním dění ve svých rodinách se sociální pracovnicí Alenkou Vávrovou.

V neděli, 13.10., jsme se s dětmi setkali na celodenním Ponton klubu. Ve skupině jsme přivítali dvě nové účastnice a dva nové dobrovolníky, kteří nás budou v letošním roce doprovázet.

Abychom se lépe poznali, zahráli jsme si několik seznamovacích her, při kterých jsme se ostatním představovali a současně zjišťovali, jaké máme společné zájmy či čím jsme ve skupině jedineční.

Jednu z aktivit jsme věnovali náhledu do soužití rodin, kde se vyskytuje fyzický handicap. Děti přemýšlely, jak můžou pomoci lidem s určitou odlišností, jak je může setkávání s nimi obohatit a jakým způsobem je možné je zapojit do společných aktivit.

Odpoledne jsme navštívili Stanici přírodovědců na Smíchově, kde jsme si s paní lektorkou prošli několik pavilonů se zvířaty a rostlinami. Děti zjišťovaly, jak se o rostliny a zvířátka starat a co by obnášela případná péče, pokud by je měly doma.

Z malých dětí, které navštěvovaly s maminkami dopolední kluby, se pomalu stali školáčci a předškoláčci se všemi povinnostmi a radostmi, které toto období přináší.

Rozhodli jsme se proto otevřít pro ně odpolední skupinu Ponton klubu a souběžnou Rodičovskou skupinu, tak aby měli i nadále možnost setkávat se, hrát si, povídat a vzájemně se podporovat. Ke skupince se přidalo i několik dalších dětí a jejich rodičů a my máme nyní za sebou první zářijové setkání, které jsme věnovali zejména seznamování.

Zahráli jsme si několik her, děti se vzájemně představovaly a nechybělo ani vymýšlení a tvoření pravidel, tak abychom se na klubech cítili dobře a bezpečně.

Rodiče si v souběžném čase měli možnost popovídat o aktuálním dění v jejich rodinách.

Setkání nám rychle uteklo a už nyní se těšíme na další, které se bude během podzimu konat.

V posledních prázdninových dnech jsme uspořádali tradiční příměstský tábor Ponton klubu. Hlavním cílem setkání bylo načerpat sílu a energii pro úspěšné zdolání nového školního roku.

A protože dobrá nálada a pozitivní přístup se dá získávat různými cestami, vyzkoušeli jsme si jak sportovní, tak herní, ale i odpočinkové aktivity.

Společně jsme navštívili zábavní park Mirákulum, pod vedením trenéra se děti naučily salta a jiné sportovní dovednosti v Jump aréně a čas nám zbyl i na návštěvu filmové novinky, která děti velmi pobavila.

Věříme, že jsme se společně na nový školní rok dobře naladili a snad i trochu zocelili ?

Příští setkání Ponton klubu nás čekají již v září, kdy určitě opět podnikneme něco podpůrného a něčemu novému se přiučíme.

Odpolední Ponton klub v červnu

Ve středu, 19.6., jsme se setkali na posledním odpoledním Ponton klubu v letošním školním roce. Povídali jsme si o tom, na co se děti o prázdninách nejvíce těší, a abychom si léto ještě více přiblížili, pojali jsme celé setkání jako cestu za pokladem. S pomocí několika stanovišť a na základě splněných úkolů, mezi které patřila trocha sportu, trocha legrace a nechyběla ani výtvarná činnost v podobě malování na sklo, získávaly děti části mapy, která je v závěru dovedla k pokladu.
Hlavním pokladem byl obrovský meloun, který jsme pak společně snědli při dalším milém povídání.
Rodiče si v uvolněné atmosféře ve stejném čase povídali s kolegyní Alenkou Vávrovou.

Další setkání Ponton klubu nás čeká na konci srpna. Do té doby přejeme všem krásné prázdniny!

V neděli, 9.6., jsme se s dětmi sešli v letošním školním roce na posledním celodenním Ponton klubu. Dopoledne jsme věnovali tématu: „Jaký budu za 5 let?“.  Děti si představovaly, jaké změny oproti současnosti v jejich životě nastanou, zda jsou pro ně tyto změny příjemné či co budou muset pro dosažení svých přání udělat. Kromě této aktivity jsme si zahráli také několik pohybových venkovních her a v závěru dopoledne děti ve skupinách vytvářely seznamy nejčastějších lží, které samy používají nebo je slýchají ve svém okolí. Povídali jsme si o tom, proč a v jakých situacích lžeme a jakou váhu v různých situacích lhaní přikládáme.

Odpoledne jsme strávili hrou netradiční sportovní disciplíny, fotbal-golfem, který vám určitě doporučujeme k vyzkoušení ?.

Ve středu, 17.10., proběhl ve Středisku odpolední Ponton klub a Rodičovská skupina.
Děti si vytvořily podzimní autoportréty, zahrály několik skupinových her a v neposlední řadě sdílely své pocity a zážitky ze života ve svých rodinách.
Rodiče měli prostor popovídat si o aktuálních problémech, pro které hledají v současné době vhodné řešení.

Jako každý rok jsme i letos prožili příjemný víkend s dětmi a rodiči, kteří se účastní našeho Ponton klubu.
Stejně jako loni jsme pro jeho realizaci zvolili koňskou farmu v Herouticích, kde na nás čekalo příjemné a vstřícné prostředí.
Část programu trávili rodiče a děti při společných hrách, tvoření a povídání jak v prostorách farmy, tak i na sobotní procházce.
Část programu byla pro děti a rodiče oddělená.
Děti si užily projížďky na koních, vyzkoušely si celou řadu týmových aktivit, s velkým zaujetím vyráběly různé formy slizu a nebo si povídaly o vztazích v rodině.
Rodiče měly prostor pro individuální konzultace či společné posezení.
Jsme velmi rádi, že se nám díky finanční podpoře Magistrátu hl.m.Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí a Nadace Sirius podařilo víkendový pobyt zrealizovat a věříme, že podobně inspirativní víkend prožijeme i v roce příštím.

V adventním čase jsme strávili příjemné společné chvíle hned při několika setkáních.
Děti měly možnost pracovat, tvořit a povídat si v průběhu jednoho celodenního a jednoho odpoledního klubu.
V čase odpoledního klubu se ve Středisku konala také letošní poslední Rodičovská skupina.

Hlavním tématem dětských Ponton klubů bylo téma rodiny a nejbližších vztahů, které děti vytvářejí. V rámci tvůrčího bloku jsme spolu s dětmi vyráběli svíčky ze včelího vosku, transparentní hvězdy do oken, zdobili stromečky ovčím rounem a nebo také vytvářeli ozdobné věnce na dveře.
Nechyběla ani návštěva vánočního filmového představení.

Už nyní se velmi těšíme na další setkání, které proběhne již v novem roce.

V neděli, 14.4., jsme se téměř v plném počtu setkali na celodenním Ponton klubu. Nejdříve jsme navštívili výstavu Pixar – 30 let animace, kde děti společně s dobrovolníky hledaly odpovědi na otázky související s oblíbenými animovanými filmy.

Po cestě do Střediska si každý vytvořil fotografický portrét, který si po vyvolání umístí do již dříve vlastnoručně zhotoveného rámečku.

Odpoledne děti prostřednictvím hry „Spolucestující“ zjišťovaly, nakolik tlak skupiny ovlivňuje jejich vlastní vnímání ostatních a zda je posuzování druhých ovlivněno předsudky.

Protože se blížily Velikonoce, nezapomněli jsme ani na netradiční zdobení vajíček a zasetí osení.

To vše samozřejmě doprovázely i oddechové a týmové hry, při kterých jsme se všichni dobře bavili J.

  1. března se ve Středisku uskutečnilo odpolední setkání a rodičovská skupina Ponton klubu. S dětmi jsme si tentokrát při příležitosti Světového dne Downova syndromu povídali o tom, co znamená být odlišný, jaké výhody a nevýhody odlišnost přináší a čím nás přítomnost odlišnosti, může obohatit.

Setkání jsme doplnily tvůrčí dílnou – Výroba pletené – či možná spíše popletené – ovečky J.

Rodičovskou skupinu vedla naše kolegyně Alenka Vávrová a maminky zde měly, stejně jako i jindy, prostor povídat si o aktuálním dění ve svých rodinách.

V neděli, 3.3., se konalo další celodenní setkání Ponton klubu.

Hlavním tématem, kterému se děti věnovaly, byla tentokrát šikana. Povídali jsme si o tom, jaká je její definice, jaký je rozdíl mezi šikanou a škádlením, jak se šikaně bránit, a kdo nám může v případě potřeby pomoci.

Společně jsme shlédli také film Psí domov vyprávějící o hledání rodiny malého štěňátka, o kterém jsme si následně povídali.

Setkání doprovázela i tvůrčí dílna Výroba rámečku na pontonovou fotografii. Děti si s dobrovolníky zahrály také několik týmových her rozvíjejících jejich spolupráci a neverbální komunikaci.

V lednu jsme se s dětmi setkali na jednom celodenním a jednom odpoledním Ponton klubu.

Při celodenním setkání jsme navštívili Muzeum Karla Zemana, kde jsme se nechali inspirovat cestováním v čase, kterému jsme se věnovali i při dalším programu.

Děti si vyrobily vzducholodě, které mohou zároveň využít jako stínítko lampy.

Součástí programu byla také výroba Rodinných totemů. Povídali jsme si o chvílích, kdy doma trávíme čas společně, o chvílích, které rodinu stmelují, a které si rádi připomínáme, když nám není zrovna nejlépe.

Obě setkání doplňovala celá řada her, která rozvíjela zejména domluvu a spolupráci mezi účastníky klubu.

V lednu se při odpoledním klubu konala pod vedením Aleny Vávrové také tradiční Rodičovská skupina, které se účastní maminky a tatínkové dětí docházejících do Ponton klubu.

Jako každé léto, jsme se i letos setkali s dětmi z Ponton klubu na příměstském táboře. Navštívili jsme celou řadu zajímavých míst, takže o zábavu a poznání nebyla nouze. Sportovní dovednosti dětí prověřila návštěva herního parku Mirakulum v Milovicích.
V Muzeu smyslů jsme doslova nemohli uvěřit vlastním očím, protože optické a jiné klamy, které zde na nás čekaly, byly skutečně nezapomenutelné. Společně jsme také vystoupali na věž Staroměstské radnice a pozorovali svět s opravdovým nadhledem. Nezapomněli jsme ani na svět zvířat, tentokrát konkrétně motýlů. V pražské Papilonii jsme si mohli z naprosté blízkosti prohlédnout více než 600 motýlů a seznámit se se všemi etapami jejich života.
Na závěr tábora nás čekal i filmový 3D zážitek ze světa Úžasňákových.
Prázdniny jsou za námi, ale my se již brzy opět setkáme na zářijovém odpoledním i celodenním klubu. Na všechny se již nyní moc těšíme!

Ve středu, 26. září, jsme se s dětmi setkali v novém školním roce při prvním odpoledním Ponton klubu.
Rodiče měli v souběžném čase prostor setkat se a popovídat si na Rodičovské skupině.
V návaznosti na začínající školní rok pracovaly děti na mini projektu: Má vysněná škola. Vznikly zajímavé výstupy, které reflektovaly jejich potřeby v rámci vzdělávání, ale i prostoru pro odpočinek. Společně jsme si zahráli i několik her, včetně venkovní finské hry Möllky, která byla pro děti zajímavým zpestřením.

Ve středu, 17.10., proběhl ve Středisku odpolední Ponton klub a Rodičovská skupina.
Děti si vytvořily podzimní autoportréty, zahrály několik skupinových her a v neposlední řadě sdílely své pocity a zážitky ze života ve svých rodinách.
Rodiče měli prostor popovídat si o aktuálních problémech, pro které hledají v současné době vhodné řešení.

V adventním čase jsme strávili příjemné společné chvíle hned při několika setkáních.

Děti měly možnost pracovat, tvořit a povídat si v průběhu jednoho celodenního a jednoho odpoledního klubu.

V čase odpoledního klubu se ve Středisku konala také letošní poslední Rodičovská skupina.

Hlavním tématem dětských Ponton klubů bylo téma rodiny a nejbližších vztahů, které děti vytvářejí. V rámci tvůrčího bloku jsme spolu s dětmi vyráběli svíčky ze včelího vosku, transparentní hvězdy do oken, zdobili stromečky ovčím rounem a nebo také vytvářeli ozdobné věnce na dveře.

Nechyběla ani návštěva vánočního filmového představení.

Už nyní se velmi těšíme na další setkání, které proběhne již v novem roce.

V neděli 20. května jsme se s dětmi setkali na celodenním Ponton klubu.

Dopoledne jsme trénovali bubnování a připravovali hudební nahrávku, kterou budeme dokončovat na podzim.

Děti si zahrály také několik her, při kterých rozvíjely vzájemnou spolupráci.

Po obědě jsme se vydali do parku Maxe van der Stoela, kde si děti užily zejména stavění hrází na místním potůčku.

Poslední částí programu byla návštěva kina na Dlabačově s filmových představením Králíček Petr.

Hned ve středu 23.5. se konal také odpolední klub a současně probíhala i rodičovská skupina.

Hlavní náplní setkání bylo malování pontonových triček. Děti si vyzkoušely různé techniky, které zahrnovaly sprejování, práci se šablonou nebo volnou kresbu.

Trička dopadla úžasně a nyní už vyžehlená čekají ve Středisku na vyzvednutí :)

Dubnový Ponton klub nám vyšel akorát na svátek Dne Země, proto jsme i část našich aktivit věnovali hrám směřujícím k ochraně životního prostředí.

Děti přemýšlely nad tím, jak ony samy mohou ve svém každodenním životě přispět k udržitelnému způsobu života. Vymýšlely, jak mohou šetřit energií, jak správně třídit odpad nebo jak dlouho se v zemi rozkládají různé předměty. Pracovalo se v týmech, atmosféra byla velmi aktivní a tvůrčí.

Odpoledne jsme navštívili lanové centrum PROUD. Děti zde pod vedením zkušených lektorů překonávaly hranice vlastních obav z výšek, učily se vzájemné spolupráci a zažívaly pocit radosti a uspokojení, když se jim podařilo zdolat vlastní strach a podívat se na svět z výšky více než 7 metrů.

Všem dětem patří náš velký obdiv!  

Mrazivé počasí, které nás provázelo minulým Ponton klubem, nahradilo tentokrát počasí více než jarní, které jsme hned využili a řadu připravených her si zahráli venku.

Patřily mezi ně zejména hry na spolupráci celé skupiny, jako byl Gordický uzel či Provlékání obruče.

V prostorách Střediska jsme výtvarně tvořili částečně v duchu blížících se Velikonoc. Aktivitu jsme začali povídáním o překvapeních. Zda je vnímáme kladně či se jich spíše obáváme, která překvapení nás potěší, a která naopak rádi nemáme.

Každé z dětí se pak zamyslelo nad překvapením, které by od svých rodičů někdy v budoucnu rádo dostalo. Většinou se jednalo o společné výlety či jiné zážitky. Současně děti přemýšlely také o tom, jaké překvapení by mohly připravit pro ostatní.

Svá přání napsaly pod skořápky vajíček, které vytvořily a nalepily na barevné papíry. Výsledek je vidět na úvodním obrázku.

Den jsme zakončili bowlingem, který se děti moc užily.

28.2. jsme se s dětmi setkali ve Středisku na odpoledním Ponton klubu. Společně jsme si zahráli několik her zaměřených na rozvoj smyslů. Děti si vyzkoušely, jaký pocit je, když nám některý ze základních smyslů schází. Na tuto aktivitu jsme navázali společným povídáním o handicapech a jejich překonávání, o možnostech podpory, kterou si mohou děti vzájemně poskytnout.

Protože tuhé mrazy stále trvají, vyrobili jsme s dětmi ptačí krmítka, která měly za úkol po cestě domů umístit na vhodné místo.

V mrazivém počasí jsme si také pohráli s kouzelnými bublinami, které děti tvořily.

Souběžně s Ponton klubem probíhala ve Středisku již tradičně také Rodičovská skupina pod vedením sociální pracovnice Aleny Vávrové.

Minulou neděli, 28.1., jsme se s dětmi setkali při prvním letošním celodenním Ponton klubu. Dopoledne jsme navštívili představení Paddington II., které mělo u dětí velký úspěch.
Odpoledne jsme se věnovali tématu dobrých skutků a vzájemné pomoci. Děti navrhovaly, jak a s čím by mohly ve svém okolí pomáhat a udělat ostatním radost.
Nápady následně každý zkouší využít v průběhu tohoto týdne, kdy se děti pustily do výzvy: „Každý den – jeden dobrý skutek!“.
Program doplnila výtvarná a tvůrčí aktivita Výroba sluneční soustavy. Nádherné závěsné trojrozměrné objekty, které děti vyrobily si následně odnesly domů, aby mohly zdobit jejich pokoje.

Ve středu 10.1. se ve Středisku konal první letošní Ponton klub pro děti a současně zde probíhala také Rodičovská skupina.

S dětmi jsme otevřeli téma finanční gramotnosti, které bude letošní Ponton klub průběžně provázet. Povídali jsme si o tom, co vše musí rodiče doma každý měsíc zaplatit, jaké jsou ceny věcí, které by si děti přály dostat – zda vnímají tyto ceny jako vysoké či nízké. V menších skupinkách se poté snažili vytvářet měsíční rozpočet domácnosti. Setkání bylo doplněno výtvarným a herním programem.

Rodiče měli v době konání klubu možnost popovídat si s paní doktorkou Bubleovou a sociální pracovnicí paní Vávrovou o aktuálním dění v rodinách.

Ve středu 8. listopadu jsme se ve Středisku setkali při posledním letošním odpoledním klubu a rodičovské skupině.

Největší úspěch mělo u dětí zdobení halloweenských perníčků, které jsme pro ně dopředu upekli.
Dále si děti vyzkoušely nelehký úkol postavit ve skupinkách co nejvyšší věž pouze za pomoci špejlí a papírů. Úkol se po čase domluv a zkoušek nakonec podařilo vyřešit všem, ač některé stavby nestály příliš dlouho J.
Ve stejném čase probíhala také Rodičovská skupina Ponton klubu, na které se nyní již pravidelně schází skupina maminek, které zde s pracovnicemi Střediska rozebírají aktuální situaci v rodinách.

I v letošním roce jsme pokračovali v tradici víkendového pobytu dětí a rodičů docházejících do Ponton klubu.
Setkali jsme se 3.11. na koňské farmě v Herouticích, kde jsme společně prožili víkend plný her, tvoření, jízdy na koních a povídání.

Část programu probíhala pro rodiče a děti odděleně, část byla společná.
Děti si v průběhu setkání vytvořily lapače snů, lampiony nebo například krabičku na tajná přání. Velkým zážitkem pro všechny pak byla jízda na koních s ukázkou toho, jak o koně správně pečovat.
Dospělí si mezi tím společně s paní doktorkou Vědunou Bubleovou a sociální pracovnicí Alenkou Vávrovou povídali o tom, z čeho mají ve svých rodinách aktuálně radost či naopak s čím se potýkají.
V sobotu dopoledne jsme vyrazili na společný výlet, v jehož průběhu si děti i rodiče zahráli několik rodinných her, na které navázali i při nedělním dopoledním herním a tvůrčím programu.

Věříme, že se pobyt účastníkům líbil a podaří se nám jej zopakovat i v příštím roce.

V říjnu jsme se s dětmi setkali na dvou Ponton klubech. Jeden byl odpolední a jeden celodenní.

Společně s dobrovolníky, kteří setkání provázejí, si děti zahrály mnoho týmových her, které rozvíjely jejich spolupráci a učily je vhodným způsobem řešit konfliktní situace.

Další aktivity jsme zaměřili na hledání a uvědomování si individuálních pozitivních zdrojů, ze kterých mohou děti čerpat ve chvílích nebo situacích, kdy se necítí dobře.

Prostor jsme věnovali také výtvarnému tvoření, tentokrát s podzimní tématikou a návštěvě divadla na Dlabačově, kde jsme shlédli představení Duhové bubliny.

V říjnu se konala také Rodičovská skupina Ponton klubu. Jsme rádi, že jsme ve skupině mohli přivítat další dvě maminky, jejichž děti od září do Ponton klubu docházejí.

S dětmi z Pontonu jsme se v září setkali na jednom odpoledním a jednom celodenním klubu.
Přivítali jsme mezi námi 2 nové účastníky, kteří rozšířili řady starších. Věříme, že se u nás budou cítit dobře a setkání se pro ně stanou přínosem.
V programu jsme se věnovali zejména seznamovacím a poznávacím aktivitám. Děti vzájemně poznávaly své zájmy a záliby, zjišťovaly, v čem jsou si podobné a v čem se mohou při společné práci v budoucnu doplňovat.
Kromě toho jsme společně zažili další z bubenických setkání, navštívili lego hernu, kde vznikly mimořádné stavby, vytvořili pestrobarevné točicí káči a mnoho dalšího.
V září se také konala Rodičovská skupina Ponton klubu, ve které měli naopak rodiče příležitost si popovídat a vzájemně sdílet situace, které v rodinách nastávají.