PONTON KLUB V DUBNU

Ve středu,19.4., jsme se s dětmi setkali při příležitosti dalšího Ponton klubu. Program jsme tentokrát věnovali zejména přemýšlení a výtvarnému tvoření na téma: Jaký jsem.

Děti si vytvořily své podobizny a do jejich „harmonikových tělíček“ vpisovaly informace o sobě.

Prostor jsme věnovali také problémům ve škole, se kterými se děti potýkají, společně jsme se snažili najít vhodná řešení konkrétních situací.