PRONÁJEM

„Již delší dobu mám stálou práci, z výplaty si pravidelně spořím a rád/a bych si vyzkoušel/a bydlet sám/a, bez podpory ostatních.“

 

Nájem je forma bydlení, kdy si od nájemce bytu pronajmeš byt či dům, ve kterém pak samostatně bydlíš. S nájemcem bytu nejdříve sepíšeš nájemní smlouvu, ve které budou uvedeny všechny důležité informace.

Patří mezi ně:

 1. smluvní strany (pronajímatel, nájemce);
 2. předmět nájmu (přesné označení bytu/domu);
 3. výše nájemného (splatnost, způsob úhrady)
 4. doba nájmu (neurčitá/určitá od ……… do ………) ;
 5. dále je dobré sjednat práva a povinnosti smluvních stran (zejména ta, u kterých se nechcete podřídit zákonné úpravě);
 6. způsob úhrady poplatků za služby (voda, plyn, elektřina atd.).
Pozor! Je velmi důležité, abys měl/a smlouvu podepsanou dříve, než v bytě začneš bydlet!

Doporučujeme ti ukázat před podpisem smlouvu někomu blízkému – rodičům, kamarádům, spolupracovníkům anebo se obrátit na nás, Středisko náhradní rodinné péče. My ti pomůžeme zjistit, zda není ve smlouvě nějaký háček. Vzorovou nájemní smlouvu a předávací protokol nalezneš zde: https://idealninajemce.cz/vzory-smluv

KOLIK PRONÁJEM STOJÍ?

 • Záleží na tom, kde se rozhodneš bydlet.
 • Cena malého bytu o 1 místnosti a kuchyni, se v malých městech pohybuje okolo 5 tis. Kč, ve velkých městech je to minimálně jednou tolik.

 

KDE NAJDU NABÍDKY PRONÁJMŮ?

internet:

www.ulovdomov.cz

www.sreality.cz

www.bezreality.cz

 

inzertní noviny:

Annonce, regionální tisk.


JE PRO MĚ PODNÁJEM/PRONÁJEM VHODNÝ?

Přečti si následující tvrzení, a pokud s nimi budeš souhlasit, můžeš o bydlení v podnájmu/pronájmu uvažovat:

 • Již několik měsíců mám pravidelný příjem – chodím do práce.
 • Umím samostatně nakupovat, vařit, starat se o domácnost.
 • Vím, kolik měsíčně utratím za jídlo, cestovné, oblečení a další výdaje – umím hospodařit.
 • Z výplaty mohu dát na bydlení 5 000–12 000 Kč (dle místa, kde se rozhodnu bydlet)

 

Přečti si důležité informace k bydlení. Přejít na stránku informací o bydlení