ŽIVOTOPIS (CURRICULUM VITAE)

Životopis je dokument, který obsahuje přehled našeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a schopností. Nejčastěji jej píšeme, když si hledáme zaměstnání. Často jsou informace v životopise tím prvním, co se o nás zaměstnavatel dozví. Na jejich základě se rozhodne, zda nás pozve na pracovní pohovor. 

Věř, že správně napsaný životopis tvoří 50 % úspěchu při hledání zaměstnání! 

PRAVIDLA PŘI PSANÍ ŽIVOTOPISU

Životopis má být stručný a výstižný. Perfektní je, když se vejde na jednu stránku A4, maximálně na dvě. Píše se vždy od současnosti zpět a zachycuje pouze důležité body našeho života. Práci si můžeš ulehčit, když použiješ již předem připravenou šablonu životopisu. Jednu nalezneš i na konci tohoto článku, dále jsou ke stažení přímo v programu Microsoft Word či na internetu.

  • Pozor na chyby! Životopis by neměl obsahovat pravopisné chyby ani hovorové výrazy. V programu Microsoft Word můžeš využít funkci nazvanou „oprava pravopisu“. 
  • Životopis by měl být přehledný, proto používej jen jeden typ písma, nejlépe tzv. „Times New Roman“ či „Arial“. 
  • Piš pouze pravdu. Mnoho lidí má chuť vylepšit údaje, které o sobě v životopise uvádí, ale během pohovoru se na tuto lež velmi často přijde a uchazeč je z výběrového řízení vyřazen.  
  • Nepodceňuj se!! V životopise se uvádí pouze pravdivé informace, ale to neznamená, že se raději vylíčíš horší, než ve skutečnosti jsi.

 

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS – vzor

 

Osobní a kontaktní údaje

Jméno a příjmení
Kontaktní adresa
Telefon, e-mail
Rok a místo narození
Občanství

 

Dosažené vzdělání:

  • Napiš pod sebe názvy a adresy jednotlivých škol včetně toho, od kdy do kdy jsi školu navštěvoval/a.
  • Uveď typ závěrečné zkoušky (maturita, výuční list, státní zkouška, ...) a kvalifikaci, kterou jsi získal/a.
  • Základní školu uvádět nemusíš, pokud máš ještě nějakou další. 

 

Předchozí zaměstnání:

  • Jednotlivá zaměstnání seřaď podle času odteď do minulosti.
  • U každého zaměstnavatele uváděj jeho název, pracovní pozici, kterou jsi zastával/a.
  • Pokud jsi absolvent školy bez předchozího zaměstnání, můžeš vypsat brigády či praxe, které jsi vykonával/a během studia.

 

Jazykové znalosti:

Uveď cizí jazyk a úroveň (nejlépe na škále: začátečník – mírně pokročilý – středně pokročilý – pokročilý – velmi pokročilý). Příklad: Anglický jazyk – mírně pokročilý

 

Počítačové znalosti:

Uveď názvy programů, se kterými umíš pracovat, a úroveň, na jaké to dokážeš. Příklad: Microsoft Word – mírně pokročilý nebo uživatelská znalost práce na PC.

 

Další znalosti, schopnosti a dovednosti:

Zde můžeš uvést další informace, které by mohly zaměstnavatele zaujmout. Mohou to být různé kurzy a školení, které jsi absolvoval, například: Řidičský průkaz, skupina B (osobní automobil), Svářečský kurz (Školicí středisko, Chomutov)

 

Vlastnosti a zájmy

Snaž se uvádět vlastnosti a zájmy, jež okrajově souvisí se zaměstnáním nebo na nich zaměstnavatel pozná, že jsi cílevědomý a šikovný člověk, který jen nesedí doma u televize.Příklady vlastností: spolehlivost, pracovitost, chuť učit se nové dovednosti, dochvilnost, atd... Příklady zájmů: četba, sport, příroda, vaření, …

 

Reference

Pro zlepšení dojmu můžeš životopis doplnit o kontakty na osoby, které na tebe poskytnou reference (potvrzení, doporučení). Jedná se o bývalé vedoucí praxí či zaměstnavatele, které je možné zkontaktovat a zeptat se jich, jak s tebou byli spokojeni. Nejdříve je však vhodné požádat tyto osoby o souhlas, zda s uvedením kontaktu ve tvém životopise souhlasí.

 

Fotografie

Není nutností, ale její přiložení k životopisu bývá ze strany zaměstnavatele vítáno. 

Ve spodní části životopisu uvedeš datum zpracování a podepíšeš se.

 

Vzorový životopis si můžeš stáhnout zde.

 

Máš napsaný motivační dopis?Přejít na stránku motivační dopis