VÝPOVĚĎ

„Dostal jsem výpověď. Co teď?“

 

Ztráta zaměstnání je velmi nepříjemná životní zkušenost. Nevěš však hlavu, teď je potřeba udělat vše pro to, aby sis práci zase brzy našel!

 

Ze všeho nejdříve si výpověď pečlivě pročti, a pokud něčemu nerozumíš, poraď se s někým dospělým z tvého okolí nebo se obrať přímo na občanskou poradnu, kde ti bezplatně poskytnou konzultaci. Může se totiž stát, že je výpověď neplatná nebo pro tebe nevýhodná. (Odkaz na občanskou poradnu nalezneš v Užitečných kontaktech.)

 

Jsou také situace, kdy ti zaměstnavatel výpověď dát nemůže, a to: 

 • pokud jsi v pracovní neschopnosti.
 • na mateřské či rodičovské dovolené.
 • v jiném stavu.

 

A jestliže ti již nabíhá výpovědní doba a ty onemocníš nebo začneš čerpat mateřskou či rodičovskou dovolenou, ocitáš se v tzv. ochranné lhůtě, kdy se výpovědní doba přerušuje. I když bys výpověď nejraději roztrhal, určitě si ji schovej. V budoucnu ji budeš potřebovat, abys například zjistil, jak dlouho jsi ve firmě pracoval.

A teď několik důležitých informací:

 

VÝPOVĚĎ MUSÍ BÝT PÍSEMNÁ

Výpovědní doba jsou dva měsíce od podání výpovědi (pokud dostaneš výpověď 5. 1., výpovědní lhůta končí až 31. 3.). Zaměstnanec může dát výpověď i bez udání důvodu, ale zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z následujících důvodů, které jsou stanoveny v zákoně: 

 • Ruší-li se nebo přemísťuje zaměstnavatel nebo jeho část.;
 • Stane-li se nadbytečným zaměstnancem.;
 • Nesmí-li podle lékařského posudku dále vykonávat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání.;
 • Nemůže-li z důvodu svého zdravotního stavu vykonávat dosavadní práci.;
 • Nesplňuje-li požadavky pro řádný výkon práce.;
 • Jsou-li udány důvody, pro které by se zaměstnancem zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr.;
 • Poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.;

 

NĚKDY VŠAK MŮŽE DOJÍT K OKAMŽITÉ VÝPOVĚDI

 

Zrušení ve zkušební době 

Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu.

 

Ze strany zaměstnavatele

může k výpovědi dojít v případě odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin s trestem vyšším než jeden rok nebo trestný čin související s výkonem práce či pro hrubé porušení pracovní kázně. 

 

Ze strany zaměstnance

může nastat v případě, kdy zaměstnanec nemůže podle lékařského posudku dále konat práci a zaměstnavatel mu do patnácti dnů neumožnil vykonávat jinou vhodnou práci. Ihned může zaměstnanec zrušit pracovní poměr také v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do patnácti dnů po termínu splatnosti. 

 

Uplynutí doby určité 

Pokud je v pracovní smlouvě stanoveno datum ukončení pracovního poměru (pracovní smlouva na dobu určitou), končí sjednaným datem. Zaměstnavatel musí zaměstnance upozornit na konec pracovního poměru na dobu určitou alespoň tři dny před tímto termínem (pokud ho neupozorní a zaměstnanec pracuje dál, pracovní poměr se mění na dobu neurčitou).

 

Při odchodu ze zaměstnání si nezapomeň vyžádat následující dokumenty:

 • Zápočtový list.;
 • Potvrzení o zaplacených zálohách na zdravotní a sociální pojištění.;
 • Potvrzení o příjmu.;
 • Evidenční list důchodového pojištění.;

 

ZRUŠENÍ DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE A PRACOVNÍ ČINNOSTI

Zrušit dohody lze jednostranně výpovědí z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu – výpovědní doba je 15 dní! Když se oba účastníci dohodnou, je možné dohodu o provedení práce i dohodu o provedení činnosti ukončit ke sjednanému dni. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

 

KDY JE TŘEBA NAHLÁSIT SE NA ÚŘADU PRÁCE?

Pokud jsi ukončil studium či přišel o práci a žádnou další zatím domluvenou nemáš, je důležité, aby ses nahlásil na úřadu práce. Zde tě povedou jako uchazeče o zaměstnání a budou za tebe mimo jiné platit zdravotní pojištění, které by sis jinak musel hradit sám. Na úřadu práce si také můžeš zažádat o dávku sociální potřebnosti, takzvaný doplatek do životního minima.

 

Pokud jsi student a je ti méně než 26 let

platí za tebe stát zdravotní pojištění po celou dobu studia, a to až do 31. 8. roku, kdy studium ukončíš (platí pouze v případě denního studia, nikoliv dálkového). Jestliže nenastupuješ hned do zaměstnání, je třeba se do 3 dnů, nejpozději však do 8 dnů, přihlásit na úřadu práce. 

 

Pokud jsi ukončil zaměstnání

a novou práci zatím nemáš, přihlas se na úřadu práce co nejdříve, nejpozději však do 8 dnů po skončení pracovní smlouvy.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti máš pouze tehdy, pokud si v posledních dvou letech alespoň 12 měsíců platil důchodové pojištění, a to buď při zaměstnání nebo z jiné výdělečné činnosti. Jinak ti nárok na podporu nevzniká. Více informací nalezneš na stránkách úřadu práce.

 

Ztratil jsi zaměstnání? Začni hledat nové. Přejít na stránku hledám práci