DROGY A JINÉ ZÁVISLOSTI

JAKÉ JSOU DRUHY ZÁVISLOSTÍ?

Závislost je stav, kdy bez dané látky, činnosti či osoby nemohu být a chci ji stále více. Mezi závislosti patří například: závislost na alkoholu, na práci, na sexu, na kouření, na automatech a samozřejmě i na drogách.


PROČ LIDÉ BEROU DROGY?

Důvodů je celá řada. Jedním z nich bývá například snaha utéci před svými problémy. Mladí lidé začínají často brát drogy také proto, aby lépe zapadli do party vrstevníků, kteří již drogy berou.


JAK DROGY VYPADAJÍ A JAK SE UŽÍVAJÍ?

Drogy jsou prášky, rostliny, tabletky, houbičky, kapalné látky, ředidla, laky, oleje, ale také alkohol! Mohou se kouřit, šňupat (nosem), vdechovat, píchat v injekcích nebo polykat. Dle svého účinku je rozdělujeme na drogy stimulační, halucinogenní, tlumící a taneční.

 

JAK RYCHLE SE MOHU NA DROGÁCH STÁT ZÁVISLÝM/ZÁVISLOU?

Na některých drogách může být člověk závislý velmi brzy, na některých pomaleji. Různé drogy totiž mají různé účinky.

 

JAKÉ POCITY MI MOHOU DROGY ZPŮSOBIT?

Po některých drogách se mohou lidé cítit chvíli šťastní. Jiné způsobují halucinace, tzn., že vidí věci, které ve skutečnosti nejsou. Když účinek drogy pomine, dobrá nálada a příjemné pocity se ihned vytrácejí a lidé pociťují úzkost a deprese, může jim být špatně od žaludku. Aby se jim udělalo znovu lépe, vezmou si další, většinou po čase větší množství drogy. A tak se situace stále opakuje, až vede k závislosti.

 

MŮŽE MI UŽÍVÁNÍ DROG ZPŮSOBIT CELOŽIVOTNÍ NÁSLEDKY?

Ano, může, a to nejen zdravotní, ale i sociální. Lidé, kteří užívají drogy, pomalu ztrácejí kontrolu nad svým životem. Jedinou starostí se pro ně stává získání dostatku financí na koupi další drogy, protože bez drog již dále nemohou fungovat. Zdravotních problémů pak bývá celá řada. Drogy poškozují mozek, srdce, plíce, játra, ledviny, svaly. Mohou způsobit krvácení z nosu, bolesti hlavy, záchvaty, ztrátu paměti a soustředění. Při injekční aplikaci drogy pak velmi často dochází k přenosu smrtelných infekčních nemocí, jako jsou žloutenka typu C nebo AIDS.


DÁ SE ZÁVISLOST LÉČIT?

Ano, dá.  Dotyčná osoba se však pro léčbu musí rozhodnout sama a chtít se závislostí bojovat. Podrobnější informace o návykových látkách, jejich účincích a možné léčbě nalezneš například na: http://www.drogovaporadna.cz/odkazy/internetove-odkazy.html , http://navykovelatky.cz/

 

Máš problém s drogami?  Přejít na stránku kontaktů