PRACOVNÍ POMĚR

Získal jsi práci, gratulujeme!

 

Nyní mezi tebou a zaměstnavatelem vzniká vztah, který se nazývá pracovní poměr. Ten se může uzavírat na dobu určitou – končí dnem uvedeným ve smlouvě, nebo na dobu neurčitou – v takovém případě pracovní poměr končí pouze stanovenými způsoby a těmi jsou: dohoda, výpověď daná zaměstnancem, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době. 

Než však do práce nastoupíš, musíš mít uzavřenou písemnou pracovní smlouvu!

A tou je buď:

  • Pracovní smlouva
  • Dohoda o provedení práce
  • Dohoda o pracovní činnosti

 

PRACOVNÍ SMLOUVA (HPP)

Ve smlouvě jsou uvedeny podmínky, za kterých budeš jako zaměstnanec pracovat. Co přesně musí smlouva obsahovat, je uvedeno v zákoníku práce, kterým se smlouva řídí. Patří sem: místo výkonu práce, den nástupu, druh práce, informace o výši odměny (může být součástí přílohy). Dále může obsahovat: délku zkušební doby, pracovní dobu, počet dnů dovolené. Smlouva mívá často dále dodatky: např.: zmiňovaný výměr o výši odměny, závazek mlčenlivosti apod.

 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP)

Nesmíš odpracovat víc než 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Smlouva musí být vystavena písemně.

 

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

Nesmíš odpracovat víc než polovinu pracovní doby – tedy max. 20 hodin týdně.
Dohoda musí být uzavřena písemně. Musí v ní být uveden druh práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá. 
Zaměstnavatel za tebe odvádí sociální i zdravotní pojištění. 
Nemáš nárok na dovolenou.

 

ODMĚNA

Za práci, kterou vykonáš, ti náleží mzda. Tu ti vyplatí zaměstnavatel ve stanovený termín. Zaměstnavatel je povinen dát ti v den nástupu mzdový výměr – jsou v něm údaje o tom, jakým způsobem ti bude mzda vyplácena. 
Mzda nesmí být nižší než mzda minimální. 
Ta je od 1. 1. 2015 9 200 Kč za měsíc.

 

PRACOVNÍ DOBA

Délka týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně, u dvousměnného provozu 38,75 a u třísměnného 37,5 hodin týdně. 
Nejdéle po šesti hodinách práce máš nárok na přestávku v délce alespoň 30 minut.

 

Vyskytly se problémy v práci?Přejít na stránku řešení problémů