1. celodenní setkání klubu Ponton

Ani jsme se nenadáli a znovu jsme se 24.1. setkali na klubu Ponton. Tentokrát však jsme před sebou měli celý sobotní den a chystali jsme se jej strávit co nejaktivněji. Po přivítání nových členů Klubu a připomenutí pravidel nás čekalo několik seznamovacích her, při kterých jsme se o druhých dozvěděli něco nového a zajímavého. Odpoledne jsme vyrazili na „Cestu za pokřikem“. Každý správný klub by měl mít svůj pokřik a tak jsme se jej vydali hledat i my. Při naší cestě jsme navštívili i Technické muzeum, kde díky účastníkům vznikly úžasné kresby. Když jsme si vše dobře prohlédli, vyrazili jsme do nedalekého parku, kde se odehrálo několik dalších her. Za jejich zdárné absolvování získala skupina odměnu – písmenka, ze kterých byl pokřik složen.

A jak náš pokřik zní?

V Pontonu jsme spolu rádi,
Jsou tu prima kamarádi!
Legrace a zábava,
Vždycky dobrá nálada!

 

fnno

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz