Setkání klubu Ponton

Ve středu 11.2. proběhlo třetí setkání Klubu Ponton, na kterém se setkávají a vzájemně sdílejí své zkušenosti děti a dospívající z náhradních rodin. Při setkání jsme se věnovali nácviku řešení obtížných situací, které nás mohou potkat v každodenním životě. Děti si například vyzkoušely, jak se nejlépe zachovat při ztracení v obchodním centru či pozdním příchodu do školy. V rámci tvůrčího bloku jsme vytvářeli osobité stavby domů. Do jednotlivých oken jsme následně zakreslovali své nejbližší, které máme rádi. Současně jsme také vytvořili plátěnou pevnou vazbu naší Pontonové kroniky, příště nás čeká její dekorování.

Setkání jsme si báječně užili a už nyní se těšíme na další.

 

fnno

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz