Setkání klubu Ponton, sobota 25.4.2015

Na sobotním klubu jsme přivítali čtyři nové účastníky, kteří rozšířili naše řady zejména ve skupině starších. Dopoledne jsme věnovali zejména hrám vedoucím k vzájemnému sbližování a sehrávání týmu. Odpoledne jsme vyrazili do parku Letná, kde jsme vytvářeli přírodní koláže a hráli pohybové a poznávací hry. Setkání nám rychle uteklo a už nyní se těšíme na další, které se bude konat ve středu 13.5.

 

fnno

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz