Odpolední klub Ponton, středa 23.9.

Začátek podzimu jsme oslavili zvesela odpoledním Ponton klubem, kde rozhodně nebylo ani pošmourno, ani sychravo.

Zahájili jsme hrou bystřící naše smysly, kterou všichni zvládli na jedničku.

Pokračovali jsme výrobou strašidelných okatých čepic. Práce nám šla dobře od ruky a brzy vznikla strašidelná série originálních pokrývek hlavy.

Na setkání jsme trénovali i spolupráci a správné vyjadřování při hře Totem.

Prostor byl i na vzájemné sdílení a povídání, tentokrát na téma neverbální komunikace, konkrétně mimiky obličeje.

V Pontonu nás tentokrát čekala i oslava, a to dokonce dvojnásobná, neboť 2 z účastníků slavili tento den své narozeniny! Oběma jsme popřáli a dopřáli si oslavu s úžasným malinovým dortem J.