PONTON KLUBY A RODIČOVSKÁ SKUPINA V LISTOPADU

V listopadu se v rámci Ponton klubu konala 2 setkání, jedno odpolední a jedno celodenní.

Ve středu 9.11. jsme se setkali na odpoledním Ponton klubu, se kterým souběžně probíhala i rodičovská skupina určená rodičům, jejichž děti navštěvují Ponton klub.

Setkání jsme zahájili společným bubenickým blokem pod skvělým vedením facilitátora Petra.

Druhá část programu probíhala již odděleně, rodiče si povídali a děti se věnovaly výtvarným činnostem a hrám, při kterých trénovaly zejména své komunikační dovednosti. Nezapomněli jsme ani na volnou hru, kdy si každý mohl dle svého zájmu vybrat z velké nabídky her, stavebnic a skládaček tu, která ho nejvíce osloví.

Minulou sobotu 26.11. proběhlo celodenní setkání klubu. Dopoledne jsme zahájili shlédnutím filmu „Až na severní pól“, ze kterého byly děti nadšeny, pokračovali jsme bubenickým setkáním, adventní dílnou zaměřenou na výrobu vánočních ozdob a čas jsme měli i na zpracování tématu Nadávky. Povídali jsme si o nadávkách, které sami používáme a také o těch, které nám občas někdo řekne. Zkoušeli jsme hledat řešení konkrétních situací tak, abychom nadávky příště už třeba nemuseli použít a zároveň přemýšleli nad možnostmi, jak se ubránit těm, které nám někdo říká.

Setkání bylo velmi vydařené a už nyní se těšíme na příští, které se bude konat 10. prosince.

/Na fotce skládání magnetické mapy světa./