Celodenní Ponton klub v říjnu

V neděli, 13.10., jsme se s dětmi setkali na celodenním Ponton klubu. Ve skupině jsme přivítali dvě nové účastnice a dva nové dobrovolníky, kteří nás budou v letošním roce doprovázet.

Abychom se lépe poznali, zahráli jsme si několik seznamovacích her, při kterých jsme se ostatním představovali a současně zjišťovali, jaké máme společné zájmy či čím jsme ve skupině jedineční.

Jednu z aktivit jsme věnovali náhledu do soužití rodin, kde se vyskytuje fyzický handicap. Děti přemýšlely, jak můžou pomoci lidem s určitou odlišností, jak je může setkávání s nimi obohatit a jakým způsobem je možné je zapojit do společných aktivit.

Odpoledne jsme navštívili Stanici přírodovědců na Smíchově, kde jsme si s paní lektorkou prošli několik pavilonů se zvířaty a rostlinami. Děti zjišťovaly, jak se o rostliny a zvířátka starat a co by obnášela případná péče, pokud by je měly doma.